Esittelyssä apulaisprofessori Elisa Tiilikainen

Esittelyssä apulaisprofessori Elisa Tiilikainen

Apulaisprofessori Elisa Tiilikainen työskentelee yhteiskuntatieteiden laitoksella Itä-Suomen yliopistossa. “Teen monipuolisesti sekä tutkimukseen että opetukseen liittyvää työtä erityisesti ikääntymisen, yksinäisyyden, vanhuusiän syrjäytymisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kysymysten parissa”, hän kuvailee. Elisa Tiilikainen on mukana Neuroetiikka ja oikeudet -tutkimusryhmässä sekä useissa ikääntymistä koskevissa tutkimushankkeissa. Hanke- ja osahankejohtajana hän toimii SOLDEX, HAIDI ja GERIT-projekteissa.

Juuri päättyneessä Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa GERIT -tutkimushankkeessa on tarkasteltu muun muassa iäkkäiden vaikeita elämäntilanteita ja niiden syntyä, tuen tarpeen tunnistamista ja palveluihin ohjautumista sekä gerontologisen sosiaalityötä. “Gerontologiselle sosiaalityölle on ikääntyvässä yhteiskunnassa erityinen tarve, sillä ikääntymisen, eläköitymisen, sairauksien ja sosiaalisten verkostojen pienentymisen riskien myötä sosiaaliset ongelmat voivat kärjistyä”, taustoittaa Elisa, joka on toiminut UEF:in osahankkeen johtajana.

Vastikään käynnistyneessä pohjoismaisessa, Future Challenges in the Nordics -ohjelmaan kuuluvassa, HAIDI -projektissa selvitetään toteutuuko kansalaisten yhdenvertainen oikeus ja mahdollisuus hyvään terveyteen tilanteessa, jossa palvelut ja yhteiskunta ovat pitkälti digitalisoituneita. Tutkimuskohteena ovat 75 vuotta täyttäneet ikääntyneet, joista moni jää digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkopuolelle. Aineistoa kerätään Suomen lisäksi Tanskassa ja Ruotsissa.

Tiilikaisen johtamassa Suomen Akatemian rahoittamassa SOLDEX-tutkimushankkeessa on puolestaan tarkasteltu ikääntyneiden kotihoitoa syrjäytymisen näkökulmasta. ”Kysymme missä määrin ikääntyneet kotihoidon asiakkaat kokevat syrjäytymistä, millaiset tekijät siihen vaikuttavat, mitä syrjäytyminen kotihoidon asiakkaille merkitsee ja miten siihen on vastattu nykyisessä palvelujärjestelmässä ja lainsäädännössä”, kertoo Elisa. Monitieteinen, sosiaaligerontologiaa, vanhuusoikeutta ja terveystaloustiedettä yhdistävässä hankkeessa tutkitaan myös kotihoidon asiakkaille suunnatun päivätoiminnan vaikuttavuutta kokeellisessa tutkimusasetelmassa.

“THL:n, UEF:in ja Karoliinisen Instituutin yhteystyössä toteuttaman CAIDE -projektin myötä pääsin muutama vuosi sitten mukaan monitieteiseen neuroyhteistyöhön korona-aikaan liittyvän tutkimuksen merkeissä”, kertoo Elisa, joka on mukana myös Neuro-Innovation -tohtoriohjelmassa. “On ollut antoisaa tutustua monipuolisesti eri alojen tutkijoihin erityisesti ikääntymiseen liittyvien aiheiden parissa. Kuopio Brain & Mind -verkoston toiminnan myötä monitieteinen yhteistyö tulee varmasti vahvistumaan entisestään.”

 

Neuroetiikka ja oikeuden -tutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/neuroetiikka-ja-oikeudet-tutkimusryhma/ 

Demography and Democracy – Healthy Ageing in a Digital World (HAIDI) –projekti: https://futurenordics.org/projects/demography-and-democracy-healthy-ageing-digital-world 

Vanhuusiän syrjäytyminen kotihoidossa – yleisyys, merkitykset & interventio (SOLDEX) -projekti: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/vanhuusian-syrjaytyminen-kotihoidossa-yleisyys-merkitykset-interventio-soldex/ 

GERIT – gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa -projekti: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/gerit-gerontologinen-sosiaalityo-erityisen-tuen-tarpeisiin-vastaamassa/ 

CAIDE – Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia – projekti: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/caide-cardiovascular-risk-factors-aging-and-dementia/ 

Neuro-Innovation –tohtoriohjelma: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/neuro-innovation/

 

_
Kuopio Brain & Mind on osa Kansallisen Neurokeskuksen tutkijaverkostoa.  Lisätietoa verkostostamme löydät osoitteesta: www.neurocenterfinland.fi