Esittelyssä datatieteilijä Jani Miettinen

Esittelyssä datatieteilijä Jani Miettinen

Datatieteilijä Jani Miettinen on työskennellyt Kansallisen Neurokeskuksen koordinoivassa yksikössä Itä-Suomen yliopistossa vuodesta 2019 alkaen ja toimii nykyisin osa-aikaisesti datan saatavuuteen liittyvissä projekteissa. Päätoimenaan hän on mukana kansainvälisessä Sleep Revolution –tutkimusprojektissa, jossa selvitetään mm. kansainvälistä avointa dataa hyödyntäen uniapnean kustannusvaikutuksia. Itä-Suomen yliopiston osuutta johtaa rekisteritutkimuksen professori Reijo Sund Kliinisen lääketieteen yksiköstä.   

“Olen kiinnostunut avoimen lähdekoodin kehittämisestä, tiedon visualisoinnista ja automaatiosta”, kertoo Jani. “Avoin lähdekoodi mahdollistaa tutkimuksen läpinäkyvyyden ja toistettavuuden sekä ideoiden monitieteellisen jatkokehittämisen ja jalostamisen.”  

“Kansallisen Neurokeskuksen yhteistyöprojektissa Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Roche Oy:n kanssa  tein Alzheimer Patient Timeline Explorer –sovelluksen, jolla voidaan visuaalisesti tutkia Alzheimer-potilaiden sairaalatapahtumia ennen ja jälkeen diagnoosin. Data itsessään on syntetisoitu, mutta se kuvaa reaalimaailman ilmiötä”, Jani kertoo.   

”Aivoterveyden tutkimuksessa käytetään varsin usein kansallisia rekisteriaineistoja ja laajoja data-aineistoja käsitellään tietoallasympäristöissä”, Jani kertoo. Jani on ollut mukana toteuttamassa Regstudies R-pakettia, joka on rekisteritutkimusta helpottava datan käsittelyn työväline, joka sisältää funktioita, jotka helpottavat yleisesti rekisteriaineistojen muokkausta ja käyttöä. “Työvälinettä voidaan hyödyntää esimerkiksi ICD-sairauskoodien luokitteluun silloin kun sairauskoodikirjo on laaja, kuten on esimerkiksi dementiassa”, kuvailee Jani. Kansallisen Neurokeskuksen ja Itä-Suomen ylipiston lisäksi työvälineen kehittelyyn osallistui Pohjois-Savon Ai-Hub –hanke. 

  

Lisätietoa Sleep Revolution –projektista: https://research.janimiettinen.fi/material/sleep22/      

Lisätietoa Alzheimer Patient Timeline Explorer –sovelluksesta ja Regstudies R-paketista: https://neurocenterfinland.fi/datan-saavutettavuuden-edistaminen/  

 

_
Kuopio Brain & Mind on osa Kansallisen Neurokeskuksen tutkijaverkostoa.  Lisätietoa verkostostamme löydät osoitteesta: www.neurocenterfinland.fi