Esittelyssä dosentti Xavier Ekolle Ndode Ekane

Esittelyssä dosentti Xavier Ekolle Ndode Ekane

Dosentti Xavier Ekolle Ndode Ekane työskentelee Itä-Suomen yliopiston A.I.Virtanen -instituutissa Epilepsy Research -tutkimusryhmässä. Professori Asla Pitkäsen johtama ryhmä keskittyy ymmärtämään epileptogeneesin molekyyli- ja solumekanismeja traumaattisen aivovamman jälkeen sekä kehittää toimenpiteitä epileptogeneesin estämiseksi tai sairauden vakavuuden lievittämiseksi.   

Xavierilla on yli 15 vuoden kokemus tutkimuksesta ja opetuksesta, mukaan lukien post-docs tutkijoiden, väitöskirjatutkijoiden ja maisterivaiheen opiskelijoiden ohjauksesta useissa projekteissa. Hänen erityistä asiantuntijuuttaan ovat in vivo jyrsijämallit temporaalilohkon epilepsiassa ja posttraumaattisessa epilepsiassa. Hän on myös histologian ja immunohistokemian tekniikoiden ja kuva-analyysin, in vivo elektrofysiologian ja optogenetiikan asiantuntija. ”Nykyinen tutkimuskohteeni liittyy posttraumaattiseen epilepsiaan. Erityisenä fokuksena on subkortikaalisen verkoston rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten rooli näiden traumaperäisten aivovammojen jälkitilojen kehittymisessä. Olen kiinnostunut myös neurodegeneratiivisten sairauksien verisuoni- ja gliasolumekanismeista”, Xavier kuvailee.   

Xavier toimii myös kansainvälisen monikeskushankkeen, The Epilepsy Bioinformatics Study for Antiepileptogenic Therapy (Epibios4RX), koordinaattorina Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tehtäviinsä kuuluu päivittäisten kokeiden suunnittelu ja koordinointi, tekninen avustaminen in vivo jyrsijämallin tuottamisessa, eläinten hyvinvoinnin seuranta, verinäytteiden otto, tiedonkeruu ja analysointi sekä lääkkeiden valmistelu ja antaminen. ”Koordinoin ja yhdenmukaistan protokollia kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa sisältäen myös tiedonkeruun ja datan analysoinnin”, hän sanoo.     

”Toivon, että paikalliset organisaatiot, kuten Neurotieteiden tutkimusyhteisö  ja Kuopio Brain & Mind, voivat tuoda ihmisiä yhteen ja ruokkia keskustelua kohti monitieteellistä monikeskusyhteistyötä”, Xavier toivoo. 

 

Epilepsy Research -tutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/epilepsy-research/  

The Epilepsy Bioinformatics Study for Antiepileptogenic Therapy (EpiBioS4Rx): https://epibios.loni.usc.edu/