Esittelyssä erityisasiantuntija, neurologian vs. osastonylilääkäri Anne-Mari Kantanen

Esittelyssä erityisasiantuntija, neurologian vs. osastonylilääkäri Anne-Mari Kantanen

Erityisasiantuntija Anne-Mari Kantanen toimii Itä-Suomen yliopistolla erikoislääkärikoulutuksen koordinaattorina ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa neurologian vs.  osastoylilääkärinä. Anne-Marin työhön kuuluu potilastyötä ja hallintoa. Lisäksi hän toimii useissa tutkimusprojekteissa, joissa hän hoitaa tutkittavien rekrytointeja ja ohjaa akateemisia lopputöitä. “Roolini on toimia tutkimuksen taustavoimana, ns. kliinikon äänenä, ja varmistaa tutkimuksen integroituminen potilaan yksilölliseen hoitoprosessiin. Lisäksi saan olla kehittämässä neurologian erikoislääkärikoulutusta”, kuvailee Anne-Mari tehtävänkuvaansa.   

Anne-Marin vuonna 2017 valmistunut väitöstyö on epidemiologinen tutkimus aiheena tehohoitoinen status epileptikus Suomessa. “Juuri nyt omalle akateemiselle tutkimukselle jää varsin vähän aikaa. Edelleenkin status epileptikus ja stroke-tutkimus kiinnostavat minua erityisesti hoitoprosessien kehittämisen ja omien hoitotulosten tarkastelun näkökulmasta”, hän kuvailee. Keskeisimmät yhteistyötahot Kuopio Brain & Mind verkostossa ovat Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikkö, neurologian alaan kuuluvat tutkimusryhmät sekä tutkijat Itä-Suomen yliopistossa ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.   

“Kliininen tutkimustyö vaatii laajaa osaamista. Siihen osallistuu tiiviissä yhteistyössä ja omissa rooleissaan monialainen ammattilaisten joukko. Yliopistosairaalassa arkeen kuuluvat sekä potilastyö että tutkimus. Molempia tarvitaan ja molemmat edellyttävät riittävää resursointia”, Anne-Mari kuvailee.

Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikkö: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/brain-research-unit-clinical-drug-research/ 

Neurologian tutkimus Itä-Suomen yliopistossa ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa: https://sites.uef.fi/neuro/tutkimus/?lang=fi