Esittelyssä hoidon vaikuttavuuden professori Anna-Maija Tolppanen

Esittelyssä hoidon vaikuttavuuden professori Anna-Maija Tolppanen

Hoidon vaikuttavuuden professori Anna-Maija Tolppanen työskentelee farmasian laitoksella Itä-Suomen yliopistossa. Opetustyön lisäksi hän johtaa monitieteistä Real-World Evidence –tutkimusryhmää, joka hyödyntää terveydenhuollon rutiinitoiminnassa kertyvää tietoa hoidon vaikuttavuuden tutkimuksessa. Tutkimus painottuu Alzheimerin tautiin ja Parkinsonin tautiin, mutta ryhmä tekee tutkimusta myös mm. gynekologiseen laskeumakirurgiaan ja sepelvaltimotaudin hoitoon liittyen.   

“MEDALZ (MEDication use and ALZheimer’s disease) on esimerkki aivoterveyteen linkittyvästä tutkimuskokonaisuudesta, joka on tuonut uutta tietoa Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden lääkkeiden käytöstä, sairastavuudesta, sekä myös Alzheimerin taudin riskitekijöistä. MEDALZ on valtakunnallinen kansallisiin rekisteriaineistoihin pohjautuva tutkimus, josta on olemme julkaisseet jo liki sata tieteellistä alkuperäisjulkaisua”, kertoo Anna-Maija ja mainitsee toisena esimerkkinä Parkinsonin tautiin ja ilmanlaatuun liittyvän tutkimuksen. “Tutkimme yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Otto Hännisen ryhmän, kanssa ilmanlaadun yhteyttä Parkinsonin taudin riskiin. Neurodegeneratiivisten sairauksien riskitekijätutkimus, etenkin siihen liittyvien ongelmien konkretisoinnin osalta on myös tutkimuskysymys, joihin voimme suomalaisten rekistereiden mahdollistaman pitkän seuranta-ajan avulla vastata”, kertoo Anna-Maija.   

”Koska oma taustani on epidemiologian ja data-analytiikan puolella, teen aina kiinteää yhteistyötä kliinikkojen kanssa. Tutkimusyhteistyössä tarvitaan heidän ymmärrystään potilaan hoidosta ja sairauden ilmenemisestä”, Anna-Maija toteaa. Hän työskentelee laitoksella, jolla opiskelijamäärät ovat suuret, jolloin opinnäytteiden ohjaaminen on luonteva tapa tuoda opetus osaksi tutkimusta. Esimerkiksi MEDALZ-aineiston julkaisuista 15 on tehty maisteri- tai lääketieteen syventävien opintojen opinnäytteenä.   

Anna-Maija on aktiivisesti mukana kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, mukaan lukien vuonna 2023 alkavassa eurooppalaisessa hankkeessa, jossa selvitetään rekisteritietojen hyödyntämistä lääkeviranomaisten päätöksenteossa.  “Kansallinen Neurokeskus sekä alueellinen Kuopio Brain & Mind tarjoavat monitieteellisen foorumin, joka mahdollistaa myös tutkittavien ja potilaiden tiiviimmän osallistumisen tutkimukseen. Tämä on näkökulma, jota toivottavasti saamme tulevaisuudessa tuotua enemmän omaankin tutkimukseemme.”   

   

Real-world Evidence -tutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/real-world-evidence-team/    

MEDALZ (MEDication use and ALZheimer’s disease) -aineisto: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/medalz/   

_
Kuopio Brain & Mind on osa Kansallisen Neurokeskuksen tutkijaverkostoa.  Lisätietoa verkostostamme löydät osoitteesta: www.neurocenterfinland.fi