Esittelyssä kliininen opettaja, dosentti Anu Ruusunen

Esittelyssä kliininen opettaja, dosentti Anu Ruusunen

Ravitsemustieteen dosentti (erityisalana psykiatriset sairaudet), FT, laillistettu ravitsemusterapeutti Anu Ruusunen toimii kliinisenä opettajana Itä-Suomen yliopiston Lääketieteen laitoksen Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä. “Tutkimuksellinen mielenkiintoni liittyy ravitsemuksen merkitykseen mielenterveyden häiriöiden ehkäisyssä ja hoidossa: miten se, mitä syömme, vaikuttaa mielenterveyteemme ja voidaanko ravitsemuksella vaikuttaa mielenterveydenhäiriöihin sairastuneen vointiin ja terveyteen”, Anu tiivistää.

Anu on mukana Itä-Suomen yliopiston Ravitsemusepidemiologian tutkimusryhmässä, Ruokaa mielelle -tutkimusryhmässä sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan Psykiatrian klinikan tutkimusryhmässä ja Endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikan syömishäiriöitä diabeteksessa selvittävässä tutkimusryhmässä. Anu toimii osa-aikaisena ravitsemusterapeuttina potilastyössä ja tutkimuksen parissa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Mielenterveys ja Hyvinvointi -palvelukeskuksessa. Anun tutkijanura sisältää myös post doc -vaiheen tutkijaposition Deakinin yliopistossa Australiassa. Hän on edelleen osa Food & Mood Centren tutkimusryhmää ja toimii mm. väitöskirjatutkimusten ohjaajana Deakinissa.

“Ravitsemustiede ja -terapia tarjoavat mahdollisuuksia poikkitieteelliseen tutkimukseen ja moniammatillisuuteen sekä tutkimus- että potilastyössä”, kuvaa Anu. “Oirelähtöisen ajattelun rinnalla ravitsemuksen ja syömisen vaikutus mielenterveyteen ja hyvinvointiin on mielenkiintoinen tutkimuskohde tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa ja tähän keskusteluun osallistun mielelläni osana Kansallisen Neurokeskuksen Kuopio Brain & Mind verkostoa.”

 

Ravitsemusepidemiologian tutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/ravitsemusepidemiologian-tutkimusryhma/

_

Kuopio Brain & Mind on osa Kansallisen Neurokeskuksen tutkijaverkostoa.  Lisätietoa verkostostamme löydät osoitteesta: www.neurocenterfinland.fi