Esittelyssä kliininen opettaja Virve Kekkonen

Esittelyssä kliininen opettaja Virve Kekkonen

Nuoret ja alkoholi – projektin (ALPRO) päätutkija ja tutkimusryhmän johtaja Virve Kekkonen työskentelee Itä-Suomen yliopistossa  psykiatrian (ml. nuorisopsykiatria) kliinisenä opettajana ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa nuorisopsykiatrian erikoislääkärinä. ALPRO -projektin ensimmäinen osa toteutettiin vuosina 2013-2015. Seurantatutkimusvaihe käynnistyi vuonna 2021.  

Seurantatutkimuksen ensimmäisessä osassa havaittiin nuoruudesta alkaen runsaasti alkoholia käyttäneillä nuorilla aikuisilla pään magneettikuvissa pikkuaivojen takimmaisten alueiden tilavuuden muutoksia. Nämä alueet vaikuttavat motorisiin ja älyllisiin toimintoihin. “Nuoruusiän toistuva humalajuominen on yhteydessä pikkuaivojen tilavuuden muutoksiin nuorella aikuisiällä,” kertoo Virve.  Virven ryhmän tutkimusteemana ovat olleet myös nuorten hyvinvointi, kaverisuhteet ja yksinäisyys. “Tulokset osoittavat, miten suuri merkitys nuoruusiän kaverisuhteilla voi olla myös myöhemmälle hyvinvoinnille”, summaa Virve.  

Nuorisopsykiatrian klinikalla tutkitaan nuorten psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä. ALPRO -projektin lisäksi käynnissä on Nuorten hyvinvointitutkimus -projekti ja REAL-SMART -projekti. Tutkimusyhteistyötä tehdään muun muassa KYSin psykiatrian, radiologian ja kliinisen fysiologian laitosten, UEF:in kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön, Oslon yliopiston ja THL:n, sekä Kansallisen Neurokeskuksen kanssa.   

Lisätietoa ALPRO -projektista: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/toistuva-humalajuominen-nuoruusiassa-on-yhteydessa-pikkuaivojen-muutoksiin-nuorella-aikuisialla  

Lisätietoa tutkimuksesta koskien nuoruusiän kaverisuhteita ja yksinäisyyttä: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/nuoruusian-kaverisuhteet-lisaavat-ja-yksinaisyys-vahentaa-elamantyytyvaisyytta-nuorella-aikuisialla   

Tutustu Nuorisopsykiatrian klinikan tutkimukseen: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/nuorisopsykiatria-nuorten-hyvinvointitutkimus-ja-real-smart-tutkimukset/