Esittelyssä koordinaattori Annalaura Jokiniemi 

Esittelyssä koordinaattori Annalaura Jokiniemi 

FT Annalaura Jokiniemi toimii koordinaattorina Business Finland Co-Creation rahoituksen saaneessa e-FINGERS-hankkeessa Kansallisessa Neurokeskuksessa Itä-Suomen yliopistossa. Syksyllä 2022 valmistuneen väitöskirjatutkimuksen aiheena oli ihmisen sukusolutason parinvalinta, jota ei aikaisemmin ole kokeellisesti osoitettu.  ”Merkittävin tulos oli se, että naisen lisääntymiselimistö valikoi siittiöitä ja osoitimme sen kahdessa eri osakokeessa. Lisäksi nämä tulokset olivat vahvasti assosioituneena immuunipuolustuksen geenien erilaisuuteen”, kuvailee Annalaura väitöskirjatutkimuksensa keskeisiä tuloksia. Kansallisessa Neurokeskuksessa hän työskentelee aivoterveyden kokonaisvaltaisen edistämisen parissa. ”Aivoterveys on keskeisessä roolissa, kun puhutaan kansanterveydellisistä riskeistä, ja siksi sen edistämiseen tulee jatkuvasti kehittää uusia toimintatapoja. Tämä motivoi minua tämän uuden e-FINGERS-projektin parissa työskentelyssä”, taustoittaa Annalaura.  

”e-FINGERS-hankkeen taustalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman FINGER-tutkimuksen tulokset, jossa ikääntyneiden muistisairauksien riskiryhmän kuuluvien henkilöiden ohjaaminen elintapaintervention pariin merkittävästi hidasti kognitiivisten kykyjen heikkenemistä”, kuvailee Annalaura. e-FINGERS-hanke tavoittelee erilaisten virtuaalisten työkalujen kehittämistä, joilla edistetään yksilöllistettyä aivoterveyttä. Tällainen uusi työkalu voi olla esimerkiksi ohjelmisto tai digitaalinen biomarkkeri, jota on mahdollista käyttää riskiryhmien tehokkaampaan tunnistamiseen. Tämä mahdollistaisi riskiryhmien ohjaamisen oikeanlaisen hoidon ja tutkimuksen piiriin nykyistä varhaisemmin sekä sairauden, riskien monitoroinnin ja lääkehoidon kehittämisen pitkällä aikavälillä. e-FINGERS-työkalut suunnitellaan skaalautuvaksi ja tulevaisuudessa mahdollisesti hyödynnettäväksi myös laajemmin muihin aivosairauksiin ja aivoterveyden haasteisiin. ”Tavoitteena on luoda kansainvälinen virtuaalinen fasilitaattori innovatiiviselle neurotieteiden tutkimus- ja kehitystoiminnalle, jossa teollisuuden toimijat on otettu mukaan kehitystyöhön jo aikaisessa vaiheessa. Tällä hetkellä suunnittelemme yhteistyöprojekteja, joiden tarkoituksena on kehittää uusia innovaatioita, jotta tuloksellinen tutkimus saadaan muokattua toimiviksi käytännön ratkaisuiksi”, kertoo Annalaura.  

Co-Innovation -hankevalmistelut, joita Annalaura koordinoi, toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kansallisen neurokeskuksen Brain & Mind -alueverkostojen kanssa. ”Hankkeen keskeisenä toimijana on apulaisprofessori Alina Solomon tutkimusryhmineen sekä muita Kuopio Brain & Mind -verkoston jäseniä. Kansainvälinen yhteistyö mahdollistuu mm. World Wide FINGERS -verkoston kautta”, kertoo Annalaura. ”e-FINGERS-hankkeessa syntyvä yritysyhteistyö ja uudet kumppanuudet kehittävät Kansallisen Neurokeskuksen toimintaa edelleen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.”  

  

Annalaura Jokiniemen väitöskirja verkossa: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/28343 

Business Finland Co-creation rahoitus e-FINGERS-hankkeelle, jossa pyritään löytämään uusia ja kestäviä ratkaisuja muistisairauksien varhaisempaan diagnostiikkaan (Kansallinen Neurokeskus 26.9.2022): https://neurocenterfinland.fi/business-finland-co-creation-rahoitus-e-fingers-hankkeelle-jossa-pyritaan-loytamaan-uusia-ja-kestavia-ratkaisuja-muistisairauksien-varhaisempaan-diagnostiikkaan/    

e-FINGERS-projekti: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/e-fingers-virtuaalinen-fasilitaattori-yksilollisen-aivoterveyden-edistamiseksi-ja-dementian-ehkaisyksi/  

FINGER-tutkimushanke (THL): https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/finger-tutkimushanke   

 

_
Kuopio Brain & Mind on osa Kansallisen Neurokeskuksen tutkijaverkostoa.  Lisätietoa verkostostamme löydät osoitteesta: www.neurocenterfinland.fi