Esittelyssä lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan professori Petro Julkunen

Esittelyssä lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan professori Petro Julkunen

FT, DI Petro Julkunen nimitettiin 1.1.2022 Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan professoriksi Itä-Suomen yliopiston Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan sovelletun fysiikan laitokselle. Hän johtaa Neuromodulaatiotutkimusryhmää ja on mukana Biophysics of Bone and Cartilage (BBC) -tutkimusryhmässä. Petro työskentelee lisäksi ylifyysikkona Kuopion yliopistollisen sairaalan Kuvantamiskeskuksella (50 %).  

Neuromodulaatiotutkimusryhmä tutkii ja kehittää neuromodulaatiota aivojen toimintojen kartoitukseen. Neuromodulaatiolla myös hoidetaan masennus-, kipu- ja neurokirurgiapotilaita päivittäin. Käytetty ja tutkimuksen keskiössä oleva menetelmä on merkittävä, sillä se mahdollistaa potilaan tutkimuksen ja hoidon noninvasiivisesti eli aivokudokseen kajoamatta. “Teemme translationaalista tutkimusta, jossa laitteiden prototyyppejä ja uusia tutkimusmenetelmiä pyritään kehittämään kliiniseen käyttöön”, Petro kiteyttää.  

Petron tutkimusryhmän keskeisinä yritysyhteistyökumppaneina toimivat neuromodulaatiojärjestelmien valmistaja Nexstim Oyj sekä TMS-EEG –laitevalmistaja Bittium Oyj. Kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin lukeutuvat mm. Aristotle University of Thessaloniki Kreikassa ja Technische Universität München Saksassa. Neuromodulaatiotutkimusryhmä toimii osana Itä-Suomen yliopiston Tuki- ja liikuntaelinsairaudet -tutkimusyhteisöä (TULES RC).  

“Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala muodostavat yrityksille houkuttelevan ja tiiviin yhteistyöalustan Savilahden kampuksella”, kuvailee Petro pitkän ja menestyksellisen yritysyhteistyön kivijalkaa. “Tutkimuksen kaupallistaminen on myös keskeinen edellytys terveysalan kasvuyrityksien syntymiselle”, hän tähdentää.  

Petro Julkunen lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan professoriksi: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/petro-julkunen-laaketieteellisen-fysiikan-ja-tekniikan-professoriksi  

Neuromodulaatiotutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/neuromodulaatiotutkimusryhma/ 

Biophysics of Bone and Cartilage (BBC) -tutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/biophysics-of-bone-and-cartilage-bbc/ 

Itä-Suomen yliopiston Tuki- ja liikuntaelinsairaudet -tutkimusyhteisö: https://www.uef.fi/fi/tutkimusyhteiso/tuki-ja-liikuntaelinsairaudet