Esittelyssä neurokirurgi ja post-doc tutkija Henna-Kaisa Jyrkkänen

Esittelyssä neurokirurgi ja post-doc tutkija Henna-Kaisa Jyrkkänen

FM, LT Henna-Kaisa Jyrkkänen työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa neurokirurgina ja post-doc tutkijana Pain Neuromodulation -tutkimusryhmässä. Dosentti Jukka Huttusen johtama ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston, Oulun yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa. 

Tutkimusryhmän tavoitteena on arvioida kroonisen neuropaattisen kivun neuromodulaatioterapioiden pitkän aikavälin tuloksia. Potilas- ja perhetietoja sekä kansallisia rekistereitä hyödyntämällä kehitettävät  algoritmit auttavat hoidon optimoimisessa ja parantavat neuromodulaatiohoidon lopputulosta. Lisäksi Pain Neuromodulation -ryhmässä tutkitaan kivun kroonistumista ja molekyylitason mekanismeja selkäydinnesteestä ja verestä. 

Perustutkijataustan omaavan Henna-Kaisan oma tutkimus käynnistyi vuonna 2021 ja se keskittyy kivun biomarkkereihin. “Kivun biomarkkereita ei ole aiemmin juurikaan tutkittu ja tutkimukseni tulokset tulevat palvelemaan kipupotilaita tulevaisuudessa”, taustoittaa Henna-Kaisa. Valtaosa tutkimusnäytteistä kerätään itäsuomalaisilta, KYSin Erva-alueen potilailta Savo-Karjalan ja Keski-Suomen alueella. Jatkossa tutkimusaihe mahdollistaa teknologiaan ja dataan keskittyvän monitieteellisen yhteistyön perus- ja kliinisen tutkimuksen välille. “Kuopion yliopistollinen sairaala tarjoaa erinomaisen alustan tutkimustyölle, koska neurokirurginen osaaminen ja hoito on meillä korkeatasoista”, kertoo Henna-Kaisa ylpeydellä. 

Pain Neuromodulation –tutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/pain-neuromodulation-group/