Esittelyssä neurokirurgian erikoislääkäri Jukka Huttunen

Esittelyssä neurokirurgian erikoislääkäri Jukka Huttunen

Dosentti Jukka Huttunen työskentelee neurokirurgian erikoislääkärinä ja osaston ylilääkärinä Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) Neurokirurgialla. Hän johtaa Pain Neuromodulation -tutkimusryhmää, johon kuuluu noin 20 KYSissa ja Itä-Suomen yliopistolla työskentelevää henkilöä. Käynnistymässä on tiivis yhteistyötä Oulu yliopistolliseen sairaalaan (OYS) parhaillaan rakentuvan tutkimusryhmän kanssa. “Tiivis yhteistyö OYSin kanssa on laajentumassa monikeskustutkimukseksi“, kertoo Jukka. 

Suomessa kroonisen kivun esiintyvyys on 19-48%. Krooninen kipu, tyypillisesti esimerkiksi selkäkipu, liittyy usein fyysiseen ja psykologiseen samanaikaiseen sairastuvuuteen. Tutkimusryhmän fokuksessa ovat vaikeahoitoisen kivun ja neuromodulaation rekisteritutkimus. Molemmissa yhteisenä nimittäjänä on big data ja tavoitteena hoidon optimointi. “Kivun neuromodulaation tutkimus on laaja seurantatutkimus, jossa yhdistyy sekä neurokirurginen kliininen tutkimus että biomarkkeritutkimus. Uutta tietoa hoidon tehosta etsitään mm. koneoppimisen avulla”, kertoo Jukka. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä Kansallinen selkärekisteri on esimerkki kirurgisen intervention validointitutkimuksen mahdollistavasta kansallisesta rekisteristä.   

“Tutkimusalan kansainvälinen vahvuus on kattavat kansalliset rekisterit. Kansallinen tiivis yhteistyö on myös kriittinen menestyksen avain”, kiteyttää Jukka suomalaisen kipututkimuksen menestystekijöitä. “Kansallisen Neurokeskuksen Kuopio Brain & Mind sekä Oulu Brain & Mind verkostot tuovat yhteistyölle kaivatun toiminta-alustan. Tulevaisuudessa kirurginen tutkimus tullee painottumaan yhä enemmän big datan tutkimukseen, joka edellyttää monitieteellistä yhteistyötä”, hän summaa.  

Pain Neuromodulation –tutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/en/group/pain-neuromodulation-group/