Esittelyssä nuorempi tutkija Riikka Lampinen

Esittelyssä nuorempi tutkija Riikka Lampinen

Nuorempi tutkija Riikka Lampinen työskentelee väitöskirjatutkijana apulaisprofessori Katja Kannisen johtamassa Aivosairauksien neurobiologia -tutkimusryhmässä Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen –instituutissa. Väitöskirjatutkimuksen ensimmäinen artikkeli “Single-Cell RNA-Seq Analysis of Olfactory Mucosal Cells of Alzheimer’s Disease Patients” on juuri julkaistu. Lisäksi kaksi artikkelikäsikirjoitusta on lähetetty julkaistavaksi ja väitöskirjan kirjoittamistyö työotsikolla “Mitochondrial Dysfunction in Alzheimer’s Disease” on juuri käynnistynyt.  

“Neurodegeneratiivisia sairauksia, kuten Alzheimerin tautia, sairastavat potilaat kuvaavat usein ensimmäisinä oireinaan muutoksia hajuaistissa”, taustoittaa Riikka tutkimusaihettaan. Tutkimuksessa käytettiin nenän hajuepiteelin soluja, jotka olivat peräisin Alzheimer-potilailta ja kontrollihenkilöiltä saaduista hajuepiteelin biopsioista. Yksisolusekvensoinnilla soluviljelmistä tunnistettiin useita hajuepiteelin solutyyppejä ja saatiin uutta tietoa geenien ilmentymisestä Alzheimer-potilaiden hajuepiteelin soluissa. Tätä uutta hajuepiteelisolumallia käytetään jatkossa Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa kansainvälisessä Transport derived Ultrafines and the Brain Effects (TUBE) -projektissa, jossa keskitytään ilmansaasteiden ja aivosairauksien yhteyden tutkimiseen. Projekti tuo tärkeää tietoa siitä, miten hengitysilman epäpuhtaudet ja mikrobit voivat kulkeutua aivoihin ja häiritä niiden toimintaa. TUBE projektissa ovat mukana Riikan väitöskirjatutkimuksen keskeisimmät kansainväliset yhteistyötahot QIMR Berghofer -tutkimuslaitos Australiassa ja Veronan yliopisto Italiassa.   

“Väitöskirjatutkimukseni keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat KYSin korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, KYS Neurokeskus ja Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikkö”, kertoo Riikka. Riikan kiitokset antoisasta yhteistyöstä menevät väitöstyön pääohjaajalle, apulaisprofessori Katja Kanniselle, kansainvälisille ja kotimaisille yhteistyökumppaneille, tutkimukseen osallistuneille tutkittaville ja heidän läheisilleen sekä tutkijakollegoille Aivosairauksien neurobiologia -tutkimusryhmässä. “Tavoitteenani on väitellä vuoden 2022 loppuun mennessä”, Riikka kertoo. 

 

Lampinen et al 2022: Single-Cell RNA-Seq Analysis of Olfactory Mucosal Cells of Alzheimer’s Disease Patients. Cells. 11(4), 676. https://doi.org/10.3390/cells11040676  

Lisätietoa uudesta hajuepiteelisolumallista Alzheimerin taudin tutkimuksessa: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/ihmisen-hajuepiteelin-solumalli-avaa-uuden-nakyman-alzheimerin-tautiin#c8f799bf  

Lisätietoa Transport derived Ultrafines and the Brain Effects (TUBE) –projektista: https://www.tube-project.eu/  

Lisätietoa Aivosairauksien neurobiologia -tutkimusryhmästä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/aivosairauksien-neurobiologia/