Esittelyssä professori Kaijus Ervasti 

Esittelyssä professori Kaijus Ervasti 

Yhteiskunnallisen oikeustutkimuksen professori Kaijus Ervasti työskentelee Hyvinvointioikeuden keskuksessa sekä Itä-Suomen yliopiston Oikeustieteen laitoksen neurotieteen tutkimusyhteisön Neuroetiikka ja oikeus -tutkimusryhmän jäsenenä. “Kuinka oikeus toteutuu yhteiskunnassa ja kuinka ihmiset – ja erityisesti haavoittuvat ryhmät – pääsevät oikeuksiinsa”, kuvailee Kaijus tutkimusintressiään ja mainitsee erityisesti WELGO ja Varjoja paratiisissa – muistisairaan ihmisen oikeudet hyvinvointivaltiossa –projektit. 

WELGO –projektissa tavoitteena on rakentaa institutionaalisia oppimispolkuja syndemioiden hallintaan. Syndemia tarkoittaa sairauksien sekä sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden yhteisvaikutuksia. Kun taudit yhdistyvät taloudellisiin ja sosiaalisiin tekijöihin, vaikutukset iskevät usein voimakkaasti. Neuroetiikka ja oikeus -ryhmän tutkijat tutkivat projektissa ikääntyvien ja muistisairaiden ihmisten oikeuksien toteutumista pandemia-aikana. WELGO-hanke on strategisen neuvoston rahoittama. WELGO –projektista lisää täällä: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/monitieteinen-welgo-hanke-tutkii-hyvinvoinnin-turvaamista-pandemiassa  

Varjoja paratiisissa – muistisairaan ihmisen oikeudet hyvinvointivaltiossa –projektissa tavoitteena on saada esiin muistisairaiden ihmisten ongelmat. Tämä tapahtuu osallistamalla muistisairaat henkilöt, heidän potilasjärjestönsä ja läheisensä mukaan tutkimukseen. Muistisairailta ja heidän läheisiltään pyydetään vapaamuotoisia tarinoita oikeusongelmista, haetusta avusta ja ongelmien ratkaisemisesta. Hankkeessa käytetään myös taidelähtöisiä menetelmiä. Projekti on Koneen säätiön rahoittama. Tutustu lisää täällä: https://koneensaatio.fi/tuetut/?search_key=varjoja%20paratiisissa  

Hyvinvointioikeuden keskus kokoaa yhteen ihmisten hyvinvointiin liittyvän oikeustieteellisen tutkimuksen, asiantuntijuuden ja koulutuksen Itä-Suomen yliopistossa. Lähes kolmenkymmenen tutkijan keskus on merkittävin alan tutkimus- ja opetuskeskittymä Suomessa. Keskuksen tutkimustoiminnan ytimessä ovat yksilön hyvinvointiin liittyvät perustavanlaatuiset oikeudet ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa. Keskuksessa tutkitaan myös muun muassa toimeentuloturva- ja hyvinvointipalvelujärjestelmän eri lohkoja sekä hyvinvointipalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen osallistuvia viranomaisia ja muita toimijoita. Tutustu Hyvinvointioikeuden keskukseen: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/hyvinvointioikeus/  

Neuroetiikka ja oikeudet -tutkimusryhmä keskittyy muistisairaiden ja muiden vammaisten ihmisten oikeudellisen aseman ja oikeusturvan tutkimiseen. Tavoitteena on, että potilailla ja heidän läheisillään olisi sairaudesta huolimatta mahdollisuus elää ihmisarvoisesti hyvää elämää ja tulla tunnustetuksi yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Tutustu tutkimusryhmään tarkemmin tästä:  https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/neuroetiikka-ja-oikeudet-tutkimusryhma/