Esittelyssä professori Katri Hämeen-Anttila

Esittelyssä professori Katri Hämeen-Anttila

Katri Hämeen-Anttila on nimitetty 1.9.2022 sosiaalifarmasian, erityisesti lääkepolitiikan professoriksi Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselle. Tehtävään hän siirtyi Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimeasta, jossa hän oli mukana luomassa pohjaa  lääkeasioiden uudistukselle rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa. Hän on vastannut ensimmäisen kansallisen lääkeinformaatiostrategian laatimisesta ja lääkeinformaatioverkoston perustamisesta sen jalkauttamiseksi. Professori Hämeen-Anttila on mukana Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa -tutkimusyhteisössä. 

Katrin tutkimusteemoina ovat erityisesti apteekkipalvelut, ml. lääkeneuvonta, rationaalinen lääkehoito sekä potilaiden osallisuus lääkehoitoprosessissa. Lääkepoliittisessa tutkimuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä mm. Fimean, Kelan sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. “Valmisteilla oleva biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekeissa voi osaltaan tiivistää apteekkien ja terveydenhuollon yhteistyötä”, hän kertoo.  

 “Yhdeksi keskeiseksi lääkepolitiikan tavoitteeksi on sekä Suomessa että kansainvälisesti tunnistettu potilaan osallisuuden lisääminen omassa hoidossaan”, taustoittaa Katri nykyistä tutkimusintressiään. “Kun potilaiden osallisuutta tutkimuksen tekemiseen halutaan lisätä, tutkimusorganisaatioiden on järkevää luoda rakenteita osalliuuden mahdollistamisen tueksi. Voidakseen aidosti osallistua ja ottaa kantaa tutkimuksen ja myös sen suunnittelun eri vaiheisiin, tarvitsevat potilaat myös koulutusta. Potilasjärjestöt ovat myös tärkeitä yhteistyökumppaneita, mutta ne eivät voi yksin vastata kaikkiin tarpeisiin”, Katri tarkentaa.  

“On hienoa, että Kansallinen Neurokeskus toimii sillanrakentajana tutkimuksen ja potilasjärjestöjen välillä. Kuopio Brain & Mind verkosto on aktiivisesti edistänyt kampuksemme sisäistä monitieteellistä verkostoitumista”, hän kiittelee. 

 

Katri Hämeen- Anttila sosiaalifarmasian, erityisesti lääkepolitiikan professoriksi Itä-Suomen yliopistoon (UEF 11.10.2022): https://www.uef.fi/fi/artikkeli/katri-hameen-anttila-sosiaalifarmasian-erityisesti-laakepolitiikan-professoriksi-ita-suomen 

Lääkeasioiden uudistus: https://stm.fi/laakeasioiden-uudistus 

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto (RATTI): https://www.fimea.fi/kehittaminen/tutkimus/rationaalisen-laakehoidon-tutkimusverkosto 

Lääkeinformaatioverkosto: https://www.fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/laakeinformaatioverkosto  

Vaikuttavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa -tutkimusyhteisö: https://www.uef.fi/fi/tutkimusyhteiso/vaikuttavuus-sosiaali-ja-terveyspalveluissa       

_
Kuopio Brain & Mind on osa Kansallisen Neurokeskuksen tutkijaverkostoa.  Lisätietoa verkostostamme löydät osoitteesta: www.neurocenterfinland.fi