Esittelyssä professori Pekka Jäkälä

Esittelyssä professori Pekka Jäkälä

Kuopion yliopistollisen sairaalan Taseyksiköt palvelukeskuksen vs. johtaja (KYS Neurokeskuksen johtaja), professori Pekka Jäkälä toimii Kansallisen Neurokeskuksen johtoryhmässä ja Kuopio Brain & Mind alueellisessa johtoryhmässä. Hän on aktiivisena vaikuttamassa ja mahdollistamassa aivoterveyden tutkimuksen toteuttamisen edellytyksiä kansallisella ja alueellisella tasolla. ”Nuorten, alle 50-vuotiaiden aivoinfarktipotilaiden, salasyntyisen aivohalvauksen syntymekanismien ymmärtäminen”, kuvailee Pekka omaa aivoverenkiertohäiriöihin liittyvää tutkimusintressiään. Keskeisimmiksi tutkimusprojekteiksi hän mainitsee SECRETO ja StrokeData –projektit.

SECRETO –projekti (2015–2023) on monikeskustutkimuksena toteutettava tapaus-verrokkitutkimus, jossa selvitetään salasyntyisen aivoinfarktin tautimekanismeja ja ennustetta nuorilla potilailla. Tutkimuksessa hyödynnetään modernia sydänkuvantamista sekä genetiikan ja hyytymishäiriötutkimuksen menetelmiä. Tutkimukseen osallistuvat kaikkien yliopistosairaaloiden neurologian ja kardiologian klinikat ja yhteistyötahoina ovat mm. HUSLAB sekä FIMM. Tutkimukseen osallistuu tutkittavia jokaisesta Suomen yo-sairaanhoitopiiristä. Mukana on myös 15 ulkomaista yhteistyösairaalaa. SECRETO –projekti oli myös osa Kansallisen Neurokeskuksen kliinisen tutkimuksen ja hoidon pilottihanketta, jota rahoitti alkuvaiheessa STM. Lisätietoa SECRETO –projektista: https://neurocenterfinland.fi/alle-50-vuotiaiden-aivoinfarkteihin-etsitaan-syita/

StrokeData –projektissa (2020–2022) kehitetään aivoinfarktin riskitilanteisiin liittyvää päätöksentekoprosessia ja monitorointimenetelmiä. Projektin tulokset tukevat ensihoidon ja sairaalan välistä yhteistyötä ja parantavat potilaan ennustetta. Business Finlandin rahoittamassa projektikonsortiossa ovat mukana OYS, VTT, Oulun yliopisto, KYS, Itä-Suomen yliopisto, Bittium, Innokas Medical, Tieto, Bitfactor, Everon, Vetrea, Uros, Invenco, Predicell, ja Kansallinen Neurokeskus, joka on toiminut projektissa asiantuntijaroolissa. Projektin tavoitteena on tukea hankekonsortion yritysten kansainvälistymistä digitaalisen terveyden uusille markkinoille. Lisätietoa StrokeData – projektista: https://www.strokedataproject.com/

Tutustu aivoverenkiertohäiriötutkimukseen ja Cerebrovascular Disorders and Stroke -tutkimusryhmään tarkemmin täältä: https://sites.uef.fi/neuro/cerebrovascular-disorders-and-stroke/