Esittelyssä projektitutkija Siiri-Liisi Kraav

Esittelyssä projektitutkija Siiri-Liisi Kraav

MSc (väit.) Siiri-Liisi Kraav työskentelee projektitutkijana Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella. Hänelle myönnettiin Itä-Suomen yliopiston vuoden 2021 Terveystieteiden tiedekunnan nuoren tutkijan palkinto 15.3.2022.  

Siiri-Liisin väitöskirja “Effects of loneliness and social isolation on mortality and morbidity in middle-aged men” tarkastettiin terveystieteiden tiedekunnassa 11.2.2022. Väitöskirjatutkimuksen ohjaajina toimivat professori Soili Lehto Oslon yliopistosta, professori  Niina Junttila Turun yliopistosta ja professori Jussi Kauhanen Itä-Suomen yliopistosta. Vastaväittäjänä toimi apulaisprofessori Stefan Fors Karoliinisesta instituutista ja kustoksena professori Tommi Tolmunen Itä-Suomen yliopistosta.  

Siiri-Liisi selvitti väitöstutkimuksessaan, kuinka yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytyneisyyden terveysvaikutukset näkyvät ikääntyvien itäsuomalaisten miesten terveydessä KIHD (Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study) -tutkimusaineistossa. “Kohortti- ja rekisteridataa yhdistävässä tutkimuksessani keskeisenä yhteistyötahona toimi Itä-Suomen yliopiston Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö”, kertoo Siiri-Liisi.   

Siiri-Liisin tutkimuksessa yksinäisyys ja sosiaalinen eristäytyneisyys olivat yhteydessä suurempaan kuolleisuuteen. “Yksinäisyys ennusti korkeampaa syöpä- ja sydäntautikuolleisuutta, kun taas sosiaalinen eristäytyneisyys oli yhteydessä kohonneeseen onnettomuuskuolleisuuteen”, kuvailee Siiri-Liisi. “Yksinäisyys lisäsi riskiä sairastua syöpään ja lisäksi yksinäisyyden ja masennuksen ilmaantuvuuden välillä havaittiin vahva suora yhteys.”  

Väitöskirjatutkimuksen jälkeen Siiri-Liisi on työskennellyt sijoitettujen nuorten mielenterveyspalveluja kehittävässä lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus (LANUPS) -hankkeessa. Hanketta toteutetaan Turun ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Turun ammattikorkeakoulun yhteistyönä.  

Siiri-Liisi suunnittelee tutkimustyönsä jatkamista post doc –tutkijana.  

Tutustu Siiri-Liisin väitöskirjaan (Siiri-Liisi Kraav, 2021): “Effects of loneliness and social isolation on mortality and morbidity in middle-aged men”  

Lisätietoa: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/msc-siiri-liisi-kraav-vaitos-112-keski-ikaisten-miesten-yksinaisyydella-ja-sosiaalisella   

Lisätietoa LANUPS –hankkeesta: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/lanups-hanke-etsii-keinoja-erityisen-vaativaa-tukea-ja-hoitoa-tarvitsevien-nuorten-auttamiseksi