Esittelyssä ­- Ruokaa mielelle -tutkimus

Esittelyssä ­- Ruokaa mielelle -tutkimus

Itä-Suomen yliopiston Ruokaa mielelle -tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voiko ryhmämuotoisella, motivoivalla ja voimavarakeskeisellä pienryhmäohjauksella kohentaa osallistujien ruokavalion laatua, lieventää masennuksen oireita sekä parantaa työ- ja toimintakykyä ja elämänlaatua. Tutkimusta rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin säätiö. Aiempina rahoittajina olivat KELAn tutkimusrahasto ja Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto. Tutkimuksen kesto on 2017–2025.

”Aiemmissa tutkimuksessa heikomman ruokavalion laadun on osoitettu olevan yhteydessä masennukseen, mutta interventiotutkimuksia ravitsemuksen vaikutuksesta masennukseen on vain muutama”, tiivistää Ruokaa mielelle -tutkimuksen taustasta väitöskirjatutkija Aino Niemi, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä, Itä-Suomen yliopistosta. ”Ruokaa mielelle -tutkimus selvittää motivoivan ja voimavarakeskeisen, ryhmämuotoisen ravitsemusintervention yhteyttä masennusoireisiin, ruokavalion laatuun ja elämänlaatuun, syömiskäyttäytymiseen sekä työ- ja toimintakykyyn”, täydentää tutkimuksen vastuututkija Outi Nuutinen Itä-Suomen yliopistosta. ”Lisäksi tutkimuksessa selvitetään ravitsemusintervention kustannusvaikuttavuus ja hyväksyttävyys.”

”Vuonna 2023 keskitymme erityisesti tutkittavien rekrytointiin. Tutkimukseen voi hakeutua Kuopiosta ja Siilinjärveltä mukaan oman hoitavan terveydenhuollon yksikön kautta”, kertoo Niemi. Tutkittavat ovat työikäisiä, ja heillä on keskivaikean tai vaikean masennuksen diagnoosi sekä tehty hoito- ja kuntoutussuunnitelma.  Tutkittavat rekrytoidaan kolmen julkisen ja kahdeksan yksityisen terveydenhuollon toimijan avulla. Interventio- eli Ruokaa mielelle –ryhmässä tutkittavat osallistuvat ravitsemusvalmennukseen. Verrokkiryhmässä eli Porukasta hyvää mieltä -ryhmässä osallistujat saavat keinoja hyvinvoinnin kohentamiseen sekä vertaistukea. Verrokkiryhmä toteutetaan yhteistyössä Turvalinkki ry:n kanssa.

Tutkimuksen tutkijat ovat mukana Kansallisen Neurokeskuksen Kuopio Brain & Mind alueverkoston toiminnassa.

 

Lisätietoa:
Ruokaa mielelle -tutkimuksen nettisivut: https://www.ruokaamielelle.fi/
Yhteystiedot: ruokaamielelle@uef.fi

 

_
Kuopio Brain & Mind on Kansallisen Neurokeskuksen verkosto Itä-Suomessa. Lisätietoa verkostostamme löydät osoitteesta: www.neurocenterfinland.fi