Esittelyssä sosiaalipsykologian tutkijatohtori Mervi Issakainen

Esittelyssä sosiaalipsykologian tutkijatohtori Mervi Issakainen

Sosiaalipsykologian tutkijatohtori Mervi Issakainen työskentelee Itä-Suomen yliopistossa Hyvinvointioikeuden keskuksessa, joka toimii oikeustieteiden laitoksella. Häntä kiinnostavat erilaiset elämänkulkuun sekä hyvinvointiin ja sen haasteisiin liittyvät kysymykset. Mervi on mukana Neuroetiikka ja oikeudet -tutkimusryhmässä, joka kuuluu yliopiston monitieteiseen Neurotieteiden tutkimusyhteisöön (NEURO RC).  

Mervi toimii tutkijana useammassa hankkeessa, joihin lukeutuvat varhaisvaiheen muistisairautta sairastavien mielen hyvinvointiin, oikeusturvaan ja työkykykyyn (WoLMI) keskittyvä hanke, kansainvälinen työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden erityiskysymyksiä tutkiva hanke (MCI@work) ja muistisairaiden ihmisten oikeuksien toteutumista hyvinvointivaltiossa käsittelevä hanke (VAPA). Tällä hetkellä hän työskentelee pääasiallisesti hyvinvoinnin turvaamista pandemia-aikoina tarkastelevassa kansallisessa konsortiohankkeessa (WELGO).  

WELGO-hankkeen tavoitteena on kehittää kestäviä ratkaisuja hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuuden kriiseissä korona-ajan opetusten pohjalta. Hankkeessa terveyskriisejä tarkastellaan syndemioina eli erilaisten yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja terveysongelmien muodostamina kokonaisuuksina. Mervi on mukana tutkimassa, miten koronakriisi on vaikuttanut ikääntyvien, muistisairaiden sekä epilepsiaa sairastavien ihmisten hyvinvointiin, oikeudensaantimahdollisuuksiin ja oikeuksien toteutumiseen. Näiden kysymysten selvittämiseksi hyödynnetään kanssatutkijuutta eli ikääntyvät ja sairastuneet, heidän läheisensä ja edunvalvontajärjestönsä otetaan mukaan suunnittelemaan ja tekemään tutkimusta yhdessä. 

“Sosiaalipsykologina minua motivoi erityisesti hyvinvointiin ja sen haasteisiin kytkeytyvien merkitysten selvittäminen, ja siten myös esimerkiksi sairauden kanssa elämisen eri ulottuvuuksien tarkastelu”, kuvailee Mervi. Tärkeää on muun muassa lisätä tietoa ja ymmärrystä tavoista, joilla yhteiskunnalliset olosuhteet joko hankaloittavat tai tukevat hyvän elämän elämistä sairauden kanssa. “Monitieteinen tutkimus on hyvin palkitsevaa, koska sen kautta hyvin- tai pahoinvointiin vaikuttavia tekijöitä voidaan tehdä näkyväksi kokonaisvaltaisesti”, hän kertoo. 

 

Hyvinvointioikeuden keskus: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/hyvinvointioikeuden-keskus/  

Neuroetiikka ja oikeudet -tutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/neuroetiikka-ja-oikeudet-tutkimusryhma/  

Neurotieteiden tutkimusyhteisö (NEURO RC): https://www.uef.fi/fi/tutkimusyhteiso/neurotieteet  

WoLMI -hanke: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/tyoelama-ja-heikentynyt-muisti-varhaisvaiheen-muistisairautta-sairastavien-mielen-hyvinvointi-oikeusturva-ja-tyokyky/ 

MCI@work -hanke: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/tyoikaisena-muistisairauteen-sairastuneiden-hanke/ 

Varjoja paratiisissa? Muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutuminen hyvinvointivaltiossa (VAPA): https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/varjoja-paratiisissa-muistisairaan-ihmisen-oikeuksien-toteutuminen-hyvinvointivaltiossa/  

Hyvinvoinnin turvaaminen pandemia-aikoina: kohti syndemioiden yhteistyöhön perustuvaa hallintaa (WELGO): https://welgo.fi  

 

 _
Kuopio Brain & Mind on osa Kansallisen Neurokeskuksen tutkijaverkostoa.  Lisätietoa verkostostamme löydät osoitteesta: www.neurocenterfinland.fi