Esittelyssä tutkijatohtori Katrina Räty

Esittelyssä tutkijatohtori Katrina Räty

Farmakologian tohtori Katrina Räty työskentelee dosentti Šárka Lehtosen johtamassa Human Brain Disease Modelling -tutkimusryhmässä Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutissa. Tutkimusryhmä keskittyy neurologisten sairauksien, erityisesti Parkinsonin taudin, solu- ja molekyylimekanismien selvittämiseen.    

Kanadalaissyntyinen Katrina tuli vuonna 2011 Helsingin yliopiston kansainväliseen maisteriohjelmaan opiskelemaan neurotiedettä. Hän väitteli vuonna 2019 aiheena ”Modelling alpha-synuclein-based Parkinson’s disease and studies with CDNF”. ”Väitöksen jälkeen vastaväittäjäni professori Maria Grazia Spillantini tarjosi minulle tutkijatohtorin paikkaa laboratoriossaan Cambridgen yliopistossa”, Katrina kuvailee tutkijan matkansa keskeistä käännettä.   

Syyskuussa 2021 Katrina jatkoi tutkijan työtään Itä-Suomen yliopistossa. Syy yliopiston valintaan oli hänelle selvä: ”Dosentti Šárka Lehtonen toimi väitöskirjani tarkastajana. Siksi olin tietoinen siitä erinomaisesta työstä, jonka hän on tehnyt ryhmänsä kanssa kantasolujen parissa kehittäessään uusia ihmismalleja neurologisiin sairauksiin ja lääkekehitystutkimuksiin”. Nyt Katrina on aloittamassa omaa mikrogliaan ja alfa-synukleiiniin liittyvää projektia Lehtosen laboratoriossa. ”Suurin kiinnostukseni on tehdä parempia prekliinisiä malleja uusien hoitojen löytämiseksi Parkinsonin tautiin”, hän toteaa lopuksi. Katrina edistää tutkijoiden verkostoitumista toiminnallaan UEF Post Doctoral Societyn aktiivina. 

Human Brain Disease Modelling Research Group: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/human-brain-disease-modelling-lehtonen-lab/ ja https://sites.uef.fi/human-brain-disease-modelling-group/  

YUFE Postdoctoral Programme’s appeal lies in career mentoring and collaboration possibilities: https://www.uef.fi/en/article/yufe-postdoctoral-programmes-appeal-lies-in-career-mentoring-and-collaboration-possibilities