Esittelyssä tutkimusjohtaja Sanna-Kaisa Herukka

Esittelyssä tutkimusjohtaja Sanna-Kaisa Herukka

Erikoistuva lääkäri, neurotieteistä väitellyt FT Sanna-Kaisa Herukka johtaa Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikön Biomarkkerilaboratoriota ja työskentelee Kuopion yliopistollisen sairaalan neurologian klinikassa. Hänen tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteina ovat neurodegeneratiivisten sairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin biologiset markkerit, Alzheimerin taudin varhaisvaihe ja lievä kognitiivisen suorituskyvyn heikkeneminen. “Minua kiinnostaa erityisesti translationaalisen tutkimuksen viimeinen vaihe, kun tutkimuksen tuottama uusi tieto pääsee kliiniseen käyttöön ja potilaiden hyödyksi”, kertoo Sanna-Kaisa. 

Sanna-Kaisalla on kahden vuosikymmenen mittainen historia Biomarkkerilaboratoriossa sen perustamisesta lähtien. Sanna-Kaisa johtaa laboratorion käytännön toimintaa, sekä vastaa laatujärjestelmästä ja analytiikan ylläpitämisestä. Hän on ollut  mukana useissa kansainvälisissä ja kansallisissa yhteistyöprojekteissa, joissa on tutkittu Alzheimerin taudin biomarkkereita ja varhaisvaiheen diagnostiikkaa. Tavoitteena on kehittää uusia Alzheimerin taudin, muiden muistisairauksien sekä laajemmin neurologisten sairauksien varhaisdiagnostiikkaa helpottavia biokemiallisia ja kuvantamiseen perustuvia merkkiaineita mutta myös liiketaloudellisin tavoittein toimivaa Biomarkkerilaboratoriota ja sen toimintaa.  

“Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikön Biomarkkerilaboratoriossa on tehty noin 20 vuoden ajan pioneerityötä kaupallisen palvelututkimuksen parissa”, Sanna-Kaisa kuvailee. Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio  ja tarjoaa ainoana Suomessa selkäydinnesteen merkkiaineanalyysejä. Keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Society for CSF Analysis and Clinical Neurochemistry, Kansallinen Neurokeskus ja The Finnish FTD Research Network (FinFTD). 

Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikön Biomarkkerilaboratorio: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/biomarkers-for-neurodegenerative-disorders/ ja https://sites.uef.fi/alzheimermarkkeritutkimukset/