Esittelyssä tutkimuspäällikkö Tiia Ngandu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Esittelyssä tutkimuspäällikkö Tiia Ngandu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

LT, dosentti Tiia Ngandu työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) tutkimuspäällikkönä Hyvinvointivaikuttajat osaston Väestönterveysyksikössä Helsingissä. “Tutkin muistisairauksien epidemiologiaa, riskitekijöitä ja ennaltaehkäisyä. Ryhmämme tavoitteena on tuottaa tietoa ja löytää ratkaisuja, joiden avulla yhä useampi voisi elää pidempään ilman muistisairauksia”, kuvailee Tiia.  

Kuopion yliopistossa “lääkiksen” käyneen Tiian väitöskirja valmistui vuonna 2006 Karolinska Instituutissa. Väitöskirjatyö oli osa muistisairauksien riskitekijöitä selvittävää CAIDE-tutkimusta, joka on edelleen käynnissä Itä-Suomen yliopiston, THL:n ja Karolinska Instituutin yhteistyönä. Yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa jatkuu edelleen myös kansainvälisissä muistisairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvissä verkostoissa ja hankkeissa kuten Nordic-UK Brain Networkissa ja World-Wide FINGERS:issä.  

 “Muistitoimintojen heikentymisen ehkäisytutkimus (FINGER) on ensimmäisenä osoittanut, että monipuolisella elintapainterventiolla voidaan vaikuttaa muisti- ja tiedonkäsittelytoimintoihin”, kertoo FINGER-tutkimuksen koordinaattorina toimiva Tiia.  Myös FINGER-tutkimuksen uraauurtavaan työhön perustuva MET-FINGER-tutkimus on kansainvälinen, satunnaistettu kliininen tutkimus, jonka tavoitteena on vähentää kognitiivista heikkenemistä ja ehkäistä dementiaa. THL:n kansallisessa muistipalvelupolkuhankkeessa pyritään suuntaamaan iäkkäälle väestölle ja riskiryhmille ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä parantavia toimia sekä vahvistamaan palvelujen yhdenvertaisuutta. ”Hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa elintapaohjauksen jalkauttamiseksi”, kuvailee Tiia käynnissä olevaa projektia. Projekteissa on mukana myös useita Kansallisen Neurokeskuksen Brain & Mind verkoston toimijoita yhteistyökumppaneina.  

CAIDE – Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/caide-cardiovascular-risk-factors-aging-and-dementia/  
UEF – Nordic-UK Brain Network (UEF-NBN): https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/uef-nordic-uk-brain-network-uef-nbn/  
World-Wide FINGERS: https://wwfingers.com/
FINGER: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/finger-tutkimushanke
MET-FINGER: https://fbhi.se/area_of_focus/clinical-research/  
Kansallinen muistipalvelupolku – muistisairauksien varhaisen toteamisen kansallisen mallin kehittäminen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-muistipalvelupolku-muistisairauksien-varhaisen-toteamisen-kansallisen-mallin-kehittaminen-osaksi-sosiaali-ja-terveyspalveluja