Esittelyssä väitöskirjatutkija Karoliina Kurkinen

Esittelyssä väitöskirjatutkija Karoliina Kurkinen

Karoliina Kurkinen (FM, neurotieteet) kuuluu Adolescent Psychiatry Research -tutkimusryhmään. Parhaillaan hän työstää väitöskirjatutkimustaan ”Elimistön aineenvaihdunnalliset muutokset psykiatrisissa sairauksissa nuorilla avohoitopotilailla”. Väitöskirjatyön ohjaajina toimivat nuorisopsykiatrian professori Tommi Tolmunen ja yliopistotutkija Olli Kärkkäinen farmasian laitokselta.

Väitöskirjan ensimmäinen osajulkaisu käsittelee akuutin ja kroonisen masennuksen välisiä eroja verinäytteistä mitattavassa aineenvaihdunnassa. Tutkimuksen kohteena olivat nuoret avohoidon potilaat, joilla oli diagnosoitu akuutti tai krooninen masennus. Eroja havaittiin energia-aineenvaihdunnassa ja yhden hiilen metylaatioreaktioissa, jotka ovat tärkeässä roolissa muun muassa hermovälittäjäaineiden valmistuksessa. Tällainen tietämys voi tulevaisuudessa auttaa masennuksen toteamisessa ja hoitojen kohdentamisessa ja yksilöllistämisessä. “Mielenterveyshäiriöiden diagnostiikka nojaa yhä keskusteluun ja lääkärin tekemiin havaintoihin. Aineenvaihdunnan tuotteiden tarkastelu voisi auttaa esimerkiksi erottelemaan kriteereiltään päällekkäisiä psykiatrian diagnooseja”, kertoo väitöskirjan toista osajulkaisua viimeistelevä Karoliina.

“Mielenterveydenhäiriöistä kiinnostuneelle neurotieteilijälle Kuopio Brain & Mind tarjoaa tärkeän verkostoitumisalustan – erityisesti kaipaan ajatusten vaihtoa kasvotusten!” Karoliina toteaa viitaten korona-ajan tuomiin haasteisiin.

Lisätietoa: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/akuutin-ja-kroonisen-masennuksen-valilla-eroja-verinaytteista-mitattavassa-aineenvaihdunnassa ja https://blogs.uef.fi/ajatuksiasisaavaruudesta/2022/03/17/aineenvaihdunnalliset-muutokset-episodisessa-ja-kroonisessa-masennuksessa/

Adolescent Psychiatry Research -tutkimusryhmä: https://sites.uef.fi/adolpsychres/

Tutustu nuorisopsykiatrian Ajatuksia avaruudesta -blogiin: https://blogs.uef.fi/ajatuksiasisaavaruudesta/