Esittelyssä vieraileva tutkija Kasper Katisko

Esittelyssä vieraileva tutkija Kasper Katisko

Oululainen LL, LT Kasper Katisko työskentelee Raahessa terveyskeskuslääkärinä ja osa-aikaisesti Itä-Suomen yliopistossa vierailevana tutkijana Frontotemporal Lobar Degeneration and Early Onset Dementia -tutkimusryhmässä. Tutkimusjohtaja Eino Soljen johtamalla tutkimusryhmällä on laaja asiantuntemus kliinisestä tutkimuksesta sekä molekyyligenetiikasta varhaisvaiheen dementioissa, erityisesti otsalohkodementiassa.    

“Otsalohkodementian diagnosointi on vaativaa, sillä ensioireet voivat herättää epäilyn esimerkiksi psykiatrisesta sairaudesta. Uusien biomarkkerien käyttöönotto helpottaa jatkossa varhaista diagnostiikkaa”, Kasper kertoo. Hän kiinnostui otsalohkodementiasta sairautena juurikin taudin neurologian ja psykiatrian rajapintaan asettuvien kliinisten piirteiden vuoksi.  “Tutkimukseni keskittyy erityisesti uusien verestä mitattavien erotusdiagnostisten ja ennusteellisten biomerkkiaineiden tunnistamiseen otsalohkodementiaa, muita aivorappeumasairauksia sekä psykiatrisia sairauksia sairastavilla potilailla. Tällä hetkellä toimin myös väitöskirjatyön ohjaajana otsalohkodementian modifioitavia riskitekijöitä käsittelevässä hankkeessa”, kertoo Kasper. Kohorttidataa ja -näytteitä hyödyntävän tutkimuksen keskeisiä yhteistyötahoja ovat Kuopion yliopistollinen sairaala sekä Itä-Suomen yliopiston Biomarkkerilaboratorio, joka on osa Aivotutkimusyksikköä. “Tutkimuksen laajempana tavoitteena on mahdollistaa tulevaisuudessa otsalohkodementian tarkempi ja yksilöllisempi hoito. Tämä vaatii mahdollisimman tarkkaa, todelliseen patofysiologiaan perustuvaa diagnostista erottelua eri sairausryhmien välillä sekä myös otsalohkodementia-kirjon sisällä”, hän kertoo.   

Kasper toimii aktiivisesti myös Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa Finnish FTD Research Network (FinFTD) -konsortiossa. “Kansallisella ja kansainvälinen yhteistyöllä rakennetaan tutkimustyön vaikuttavuutta – aineistokoot kasvavat, ja eri yksiköt tuovat mukaan omaa erikoisosaamistaan”, Kasper tiivistää.  

 

Frontotemporal Lobar Degeneration and Early Onset Dementia -tutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/frontotemporal-lobar-degeneration-and-early-onset-dementia/

UEF Biomarkkerilaboratorio: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/biomarkers-for-neurodegenerative-disorders/  ja https://sites.uef.fi/neuro/biomarkers-for-neurodegenerative-disorders/

UEF Aivotutkimusyksikkö: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/brain-research-unit-clinical-drug-research/ ja https://sites.uef.fi/crc/aivotutkimusyksikko/?lang=fi

Finnish FTD Research Network (FinFTD): https://sites.uef.fi/finftd/