Esittelyssä yleislääketieteen erikoislääkäri ja väitöskirjatutkija Ulla Mikkonen

Esittelyssä yleislääketieteen erikoislääkäri ja väitöskirjatutkija Ulla Mikkonen

Yleislääketieteen erikoislääkäri Ulla Mikkonen työskentelee väitöskirjatutkijana Itä-Suomen yliopiston Lääketieteen laitoksen Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä sekä toimii terveyskeskuslääkärinä Kuopiossa. Väitöskirjatutkimuksen pääohjaajana toimii yleislääketieteen professori Pekka Mäntyselkä. Itä-Suomen yliopiston työelämätohtorijärjestelmän rahoitus tekee mahdolliseksi Ullan väitöskirjatutkimuksen. “Rahoitus mahdollistaa perusterveydenhoidossa työtään tekevälle tutkimuksen toteuttamisen”, tiivistää Ulla.

“Väitöskirjatutkimuksessani selvitetään monimuotoisen, motivoivan elintapaohjauksen vaikutusta perusterveydenhuollossa masennusdiagnoosin saaneen potilaan masennuksesta toipumiseen, mielen hyvinvointiin, elämänlaatuun ja fyysiseen terveyteen”, kuvailee Ulla. “Tällä hetkellä Pohjois-Savon alueella mielenterveyssairastavuus ja palveluja tarvitsevien tilanne on huolestuttava. Tutkimuksen tarve kumpusi havainnoista potilastyössä. Aiempien tutkimuksien perusteella elintapaohjauksesta voi olla masennuksen tukihoitona hyötyä. Elintapamuutoksien toteuttaminen voi kuitenkin olla haasteellista ja onkin tarpeen tutkia lisää, että millaisella perusterveydenhuoltoon soveltuvalla menetelmällä olisi arkivaikuttavuutta ja tutkia sitä nimenomaan hoidon alkuvaiheessa. Toivon tutkimuksella olevan vaikutusta kansanterveystyönkin näkökulmasta, koska masennukseen liittyy elintapariskitekijöitä”, Ulla kertoo. Tutkimuksen elintapaohjaus toteutetaan yhteistyössä Savon Sydänpiiri ry:n kanssa.

Valtion tutkimusrahoitusta (VTR) saaneen tutkimuksen potilasrekrytointi käynnistyi marraskuussa 2022. Potilasrekrytoinnin tavoite on 210 tutkittavaa. “Tutkimuksen käytännön tavoitteena on perusterveydenhuollossa tapahtuvan masennuksen hoidon kehittäminen”, summaa Ulla.

 

Tutustu tutkimukseen ja DEPKuopio -tutkimusryhmään: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/depkuopio/

Itä-Suomen yliopiston Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö: https://www.uef.fi/fi/yksikko/kansanterveystieteen-ja-kliinisen-ravitsemustieteen-yksikko

Itä-Suomen yliopiston työelämätohtorijärjestelmä käynnistyy (UEF 5.11.2020): https://www.uef.fi/fi/artikkeli/ita-suomen-yliopiston-tyoelamatohtorijarjestelma-kaynnistyy

_
Kuopio Brain & Mind on osa Kansallisen Neurokeskuksen tutkijaverkostoa.  Lisätietoa verkostostamme löydät osoitteesta: www.neurocenterfinland.fi