Esittelyssä yliopistonlehtori, dosentti Tarja Välimäki

Esittelyssä yliopistonlehtori, dosentti Tarja Välimäki

Dosentti Tarja Välimäki työskentelee yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa Terveystieteiden tiedekunnassa Hoitotieteen laitoksella. “Kliininen tutkimukseni kohdistuu muistisairaisiin potilaisiin, omaishoitoon ja ikääntymisen teemoihin”, kuvailee Tarja tutkimusintressejään. 

Tarjan tutkimus keskittyy erityisesti muistisairaan perheeseen, läheisiin ja omaishoitajiin. Psykososiaalisen terveyden kokonaisuuteen kuuluvat fyysinen terveys, toimintakyky, emotionaaliset tekijät ja elämänlaatu. “Osaamiseni kohdistuu muistisairaiden henkilöiden ja heidän perheiden seurantatutkimuksiin. Erityisosaamistani ovat laadullisen tutkimuksen menetelmät ja kokemuksellinen tutkimus tässä kontekstissa”, hän korostaa. “Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi muistisairaan palvelupolun toteutuksessa ja tuen kohdentamisessa sairastuneelle ja läheisille sairauden eri vaiheissa.” 

Tarja tekee tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston Alzheimerin taudin seuranta (ALSOVA) -tutkimushankkeen sekä Lifestyle, Nutrition ja Oral Health in Caregivers (LENTO)  –tutkimuksen kanssa. Lisäksi hän toimii pohjoismaisessa Nordic Memory Clinic –verkostossa. “Ohjaan monia väitöskirjatutkimuksia, mikä mahdollistaa laaja-alaisen keskustelun ja verkostoitumisen Pohjois-Savon alueella ja kansallisesti. Näihin projekteihin ja tutkijoihin voi tutustua Hoitotieteen laitoksen Nursing Science in UEF –blogialustan kautta”, Tarja vinkkaa lopuksi. 

ALSOVA –hanke: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/alsova-hanke-alzheimerin-taudin-seurantatutkimus/  
LENTO –tutkimus: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/kliininen-ravitsemus-ja-ravitsemusterapia/  
Nursing Science in UEF –blogi: https://blogs.uef.fi/nursingscience/  

 _
Kuopio Brain & Mind on osa Kansallisen Neurokeskuksen tutkijaverkostoa.  Lisätietoa verkostostamme löydät osoitteesta: www.neurocenterfinland.fi