Esittelyssä yliopistotutkija, dosentti Hanna Pohjola   

Esittelyssä yliopistotutkija, dosentti Hanna Pohjola   

Monitieteisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen dosentti, TanssT, TaM, TtM (liikuntalääketiede) ja ft Hanna Pohjola työskentelee Koneen Säätiön nelivuotisella apurahalla sekä yliopistotutkijana yhteiskuntatieteissä ja yliopisto-opettajana hammaslääketieteen yksikössä Itä-Suomen yliopistossa. “Koulutus-, työ- ja tutkimustaustassani keskeistä on monitieteisyys ja taide, joiden kautta kurotetaan kohti laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa näkemystä hyvinvoinnista”, kuvailee monitieteisestä tutkimuksesta ja yhteistyöstä motivoituva Hanna.   

Keskeisimmät tutkimusaiheeni ovat esimerkiksi tanssibiomekaniikka, identiteetti, vammautuminen ja sairausnarratiivit sekä neurologinen kuntoutus”, kertoo Hanna. Parhaillaan käynnissä on muun muassa tutkimusyhteistyö kanadalaisen UQAM-yliopiston (L’Université du Québec, Montréal) kanssa projektissa, jossa tutkitaan aivohalvauksen tanssillista kuntouttamista. Hanna tekee yhteistyötä myös Itä-Suomen yliopiston Biosignaalianalyysin ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusryhmän (BSAMIG) ja HUMEA-laboratorion kanssa, joka tarjoaa fasiliteetit analysoida liikkeen biomekaniikkaa, mutta myös yhdistää taidetta ja tiedettä uusilla, innovatiivisilla, tavoilla.  “Toteutimme luovien alojen kanssa ja monitieteellisenä yhteistyönä kesällä 2022 Pop-up Liikelaboratorion Kuopio Tanssii ja Soi Festivaalin kanssa. Demonstroimme sitä, kuinka tanssijan liike saadaan sonifikaation avulla ääneksi. Sen käyttömahdollisuudet ja -sovellukset ovat laajat”, kertoo Hanna.  Lisäksi hän on mukana Jyväskylän yliopiston Virtuaalinen etäfysioterapeutti -hankkeessa (2022–2026), jota rahoittaa Suomen Akatemia. 

Hanna osallistui aiemmin myös erityisasiantuntijana Neurotanssi -pilottiin, jonka Savonia ammattikorkeakoulu toteutti Itä-Suomen yliopiston jo päättyneessä Kansallinen Neurokeskus- osaamiskeskittymän kehittäminen Pohjois-Savon alueella EAKR-hankkeessa. “Kyseessä oli fysioterapia- ja tanssinopettajaopiskelijoiden yhteisopetuskonsepti, jonka tavoitteena oli järjestää tanssitunteja neurologisiin sairauksiin liittyen. Tanssitunneilla sovellettiin fysioterapian ja tanssin elementtejä aivohalvausta, MS- ja Parkinsonin tauti sairastaville henkilöille”, Hanna tarkentaa.  “Kuntoutuminen tanssillisesti on koettu mielekkääksi ja motivoivaksi – liikkumisella ylipäätään on positiivisia vaikutuksia aivoterveyteen. Ilahduttavaa on, että Neurotanssi on jäänyt pysyväksi osaksi Savonian opetusta.”   

 

HUMEA –laboratorio: https://sites.uef.fi/humea/humea-laboratory/  ja  https://visuon.io/@mytech/HUMEA  (virtuaaliesittely)   

Virtuaalinen etäfysioterapeutti -hanke (REVIP) : https://converis.jyu.fi/converis/portal/detail/Project/151678254?auxfun=&lang=fi_FI  

Kansallinen Neurokeskus- osaamiskeskittymän kehittäminen Pohjois-Savon alueella EAKR-hanke (1.1.2019 – 31.12.2021): https://neurocenterfinland.fi/hankkeet/   

Neurotanssi -pilotti: https://blogi.savonia.fi/uuttaluomassa/2021/06/16/viretori-mahdollisuuksien-tilana/    

Tanssivaa neurokuntoutusta ja trialogioppimista: https://blogi.savonia.fi/uuttaluomassa/2020/08/17/tanssivaa-neurokuntoutusta-ja-trialogioppimista/    

Hannan kuva: Susanna Kekkonen 

_
Kuopio Brain & Mind on osa Kansallisen Neurokeskuksen tutkijaverkostoa.  Lisätietoa verkostostamme löydät osoitteesta: www.neurocenterfinland.fi