Esittelyssä yliopistotutkija Henna Martiskainen  

Esittelyssä yliopistotutkija Henna Martiskainen  

Yliopistotutkija Henna Martiskainen toimii Itä-Suomen yliopiston Biolääketieteen yksikön Alzheimerin taudin molekyyligenetiikka -tutkimusryhmässä tutkijana. Ryhmän tavoitteena on identifioida uusia Alzheimerin taudin patogeneesiin liittyviä perinnöllisiä riskitekijöitä laajoista Alzheimerin taudin potilasaineistoista sekä tuottaa uutta tietoa Alzheimerin taudin riskigeenimuutosten tautimekanismeista sekä tätä kautta tarjota uusia ennakoivia biomarkkereita sekä lääkeainekohteita Alzheimerin tautiin. “Tutkin aivojen puolustussoluina toimivia mikrogliasoluja ja niiden merkitystä Alzheimerin taudissa sekä muissa neurodegeneratiivisissa sairauksissa,” kertoo Henna. Henna mainitsee esimerkkinä geneettisten tekijöiden tutkimukseen liittyen myös Nasu-Hakolan taudin, suomalaisessa geeniperimässä olevan harvinaissairauden, jonka ensioireet tulevat noin 20-30 –vuoden iässä.

“Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalaan hyvät yhteistyöverkostot mahdollistavat laadukkaan tutkimuksen, yhteistyötä tehdään myös Itä-Suomen biopankin kanssa”, kuvailee Henna. “Kansallisen Neurokeskuksen kanssa tutkimusryhmämme on tehnyt yhteistyötä osana AlzTrans –pilottia, jossa oli mukana tutkijoita myös Turun PET-keskuksesta ja Helsingin yliopistosta,” hän jatkaa.

Luonnontiedetaustaisella Hennalla on kokemusta myös kaupallisen tutkimuksen puolelta. “Akateemisessa tutkimuksessa tutkijana minua kiehtoo tutkimuksen vapaus,” Henna kertoo.

Vuoden 2023 alussa hän aloitti Itä-Suomen yliopistolla kolmivuotisessa yliopistotutkijan tehtävässä. Terveystieteiden tiedekunta palkitsi FT Henna Martiskaisen akatemiatutkijahaussa menestyneenä tutkijana täydentäen Itä-Suomen yliopiston pilotoimaa uutta rekrytointimallia.

 

Alzheimerin taudin molekyyligenetiikka –tutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/alzheimerin-taudin-molekyyligenetiikka/

Kansallisen Neurokeskuksen AlzTrans –pilotti: https://neurocenterfinland.fi/alztrans-haastaa-tutkimusryhmat-uudenlaiseen-yhteistyohon/

Seitsemän UEF-tutkijaa aloitti tänä syksynä – uusi haku akatemiatutkijahaussa menestyneille tutkijoille avautuu ensi kesänä (UEF 12.9.2022): https://www.uef.fi/fi/artikkeli/seitseman-uef-tutkijaa-aloitti-tana-syksyna-uusi-haku-akatemiatutkijahaussa-menestyneille

_

Kuopio Brain & Mind on osa Kansallisen Neurokeskuksen tutkijaverkostoa. Lisätietoa verkostostamme löydät osoitteesta: www.neurocenterfinland.fi