TKI-toimijat valokeilassa – Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskus 

TKI-toimijat valokeilassa – Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskus 

Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskus on uusimpaan leikkaussalitekniikkaan kouluttautuvien ammattilaisten, tutkijoiden ja yritysten kohtaamispaikka. TKI-infrastruktuuri mahdollistaa tarkkuutta vaativien teknisten kirurgisten taitojen harjoittelun ja alan innovaatioiden kehittämisen tiiviissä vuorovaikutuksessa kliinisten ammattilaisten kanssa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, osana Pohjois-Savon hyvinvointialuetta. Uusimman leikkaussalitekniikan lisäksi Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskuksen laitteistoon kuuluvat muassa säädettävä hyperspektrikamera, mikroskoopin katseenseurantajärjestelmä, VR-käyttöliittymiä, leikkausvideoiden hallintajärjestelmä ja tehotietokoneita sovelluksia varten.

Ammattilaisten, tutkijoiden ja yritysten kohtaamisalusta

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa sijaitseva, vuonna 2017 perustettu, Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskus tarjoaa palveluita niin sairaanhoidon ammattilaisille, teknologiayrityksille kuin tutkimustyöskentelyä varten. Tarkkuutta vaativaa kirurgisten taitojen harjoittelua toteutetaan aidoilla instrumenteilla, yksinkertaistettuja malleja ja biologisia kudoksia käyttäen. Mikrokirurgiakeskuksen toimintaa on kehitetty Pohjois-Savon liiton ja Euroopan Unionin Aluekehitysrahaston tuella.

Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskuksen tiloihin kuuluu toimenpidesuunnitteluhuone, märkälaboratorio, kuivasimulaatiotila ja kokoustila. Yhteistyökumppaneiden on mahdollista varata myös työhuonetilaa. Tutkijoille tilat tarjoavat puitteet monipuoliseen akateemiseen tutkimukseen.

“Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskuksen laitteisto edustaa alan viimeisintä teknologiaa ja yhtenä keskeisenä suuntana toiminnassa on pyrkimys olla mukana myös tuotekehityksessä. Olemme saaneet osallistua usean startup-yrityksen tuotekehitystyön tukemiseen. Rajoitetusti teemme myös laitetestaamista Mikrokirurgiakeskuksen toimintana. Lisäksi mm. Savonian kanssa yhteistyössä on suunniteltu ja toteutettu kustomoituja 3D-simulaatiomalleja. 3D-printatun mallin avulla voidaan tarkastella esimerkiksi aivoaneurysman sijaintia aivovaltimossa”, kertoo Mikrokirurgiakeskuksen johtaja Antti Huotarinen.

Uusimman leikkaussalitekniikan lisäksi tutkimuslaitteistoon kuuluu muun muassa säädettävä hyperspektrikamera, mikroskoopin katseenseurantajärjestelmä, VR-käyttöliittymiä, leikkausvideoiden hallintajärjestelmä ja tehotietokoneita sovelluksia varten. Keskuksessa järjestetään vuosittain myös kansainvälisiä kirurgisen lääkintäteknologian kursseja. Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskuksen keskeisiä palveluja ovat tuotekehitys- ja testauspalvelut, koulutus sekä tutkimus.

“Tilat soveltuvat esimerkiksi teknologiayrityksille tuote-esittelyjen järjestämiseen sekä tuotekehitystyöskentelyyn. Tuote-esittely keskuksen tiloissa mahdollistaa ammattilaisten perehdyttämisen uusien teknologioiden ja laitteiden käyttöön. Laite voi päästä edelleen kliiniseen ja operatiiviseen käyttöön, testauksen ja tuotekehityksen kautta. Aito sairaalaympäristö ja suora kontakti loppukäyttäjiin tarjoaa välittömän palautteen sekä tiedon teknologian kehittämistarpeista”, mainitsee Ahmed Hussein, keskuksen kliininen koordinaattori.

Mikrokirurgiakeskuksen johtaja Antti Huotarinen ja kliininen koordinaattori Ahmed Hussein esittelevät AESCULAPin eksoskooppia, joka on keskuksen uusimpia laitteita.

 

“Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskuksen sijainti sairaalan sisällä realistisessa ympäristössä, useita eri lääketieteen aloja yhdistävä toiminta ja kontaktit opiskelijoiden, kokeneiden ammattilaisten, tutkijoiden sekä yritysten välillä, tuovat uusia mahdollisuuksia innovaatioiden syntymiselle. Tutkimus- ja innovaatio-orientoituneisuus ovat toimintamme keskeistä ydintä ja näen tärkeänä, että voimme tarjota alustan sekä tutkimusryhmille että startup-toimijoille”, Huotarinen jatkaa.

Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskus on matalan kynnyksen harjoittelupaikka sairaanhoidon ammattilaisille. Tutustuminen leikkauksissa käytettävään tekniikkaan on keskuksen ympäristössä myös turvallista ja stressitöntä, ilman todellisen hoitotilanteen tuomia vaatimuksia. Säännöllinen harjoittelu turvaa ammatilliset kädentaidot, tehostaa operatiivista toimintaa sekä lisää potilasturvallisuutta. Tiloissa on mahdollista myös järjestää räätälöityjä koulutuksia ja harjoituksia erilaisissa tehtävissä toimivien terveydenhuollon ammattilaisten tarpeisiin.

Mikrokirurgiakeskuksen ja ortopedian yhteishankinta, artroskopiasimulaattori, joka mahdollistaa niveltähystystoimenpiteiden harjoittelun. Kuvassa olkapään leikkausten, mm. kiertäjäkalvon leikkauksien harjoitteluun sopiva moduuli.

 

Mikrokirurgiakeskuksen tiloissa tehdään myös akateemista tutkimusta, tällä hetkellä fokus on kuitenkin ydintoiminnan kehittämisessä. Aiemmin toteutettuja tutkimushankkeita ovat mikrokirurgisen fotoniikan hanke, 2019-2020, (Eemil Aaltosen säätiö, Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjois-Savon rahasto, Suomen Akatemia) sekä sisäkorvatutkimus, jossa kehitettiin yksilöllisiä ratkaisuja sisäkorvaistutepotilaiden hoitoon (Suomen Akatemia, Valtion tutkimusrahoitus).

“Keskuksen erilaisten toimintojen yhdistelmä on ainutlaatuinen ja tulevaisuuden tavoitteena on syventää ydintoiminnan vakinaistumista laaja-alaiseksi osaksi operatiivisten taitojen hallintaa”, jatkaa Huotarinen.

Poikkitieteellinen huippututkimus maailmanluokan innovaatioiden mahdollistajana

Marginum Oy on vuonna 2020 Kuopiossa aloittanut terveysteknologia-alan startup-yritys. Yrityksen kehittämä solujätteiden kudostunnistin kiinnitetään leikkauksessa rutiinisti käytettävän kirurgiseen imuputkeen, jonka kautta kudosta poistetaan. Kudostunnistimen avulla kirurgi saa lähes reaaliaikaista tietoa poistetun kudoksen todellisesta sisällöstä. Laite tunnistaa kasvainkudoksen fluoresenssin perusteella.

”Olemme onnistuneet varmentamaan konseptin toiminnan, keräämään arvokasta kliinistä dataa ja testaamaan prototyypin suorituskykyä lupaavin tuloksin. Tässä yhteistyössä Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskuksella ja Kuopion yliopistollisella sairaalalla on ollut keskeinen rooli”, kertoo Marginum Oy:n toimitusjohtaja Samu Lehtonen innovaation taustalla olevasta tutkimuksesta. Kliininen tutkimus potilailla on juuri käynnistynyt Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Lääketieteellisiä ja teollisia sovelluksia, katseenseurannan sekä lisätyn ja virtuaalitodellisuuden ratkaisuja kehittävä, See True Technologies Oy on Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselta lähtöisin oleva spin-off-yritys, joka luo tietokonenäköön perustuvia katseenseurantaratkaisuja. Kehitystyötä on tehty kiinteästi Mikrokirurgiakeskuksen kanssa ja tekniikan voi sanoa kehittyneen paljolti yhteistyössä tehtyjen tutkimusten kautta.

SPARK-mentorointiohjelmaan osallistuva ER4 Surgery -kaupallistamisprojekti on lähtöisin Mikrokirurgiakeskuksen ja HUMEA-laboratorion yhteistyöstä ja tiimi kehittää uudenlaista ohjelmistoratkaisua, jonka tavoitteena on tarjota laajennetun todellisuuden sovelluksia kaikille kirurgian aloille.

 

Yhteydenotot:

Antti Huotarinen, johtaja, LT, erikoislääkäri, Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskus: antti.huotarinen(at)pshyvinvointialue.fi
Ahmed Hussein, kliininen koordinaattori, neurokirurgian erikoislääkäri, Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskus: ahmed.hussein(at)pshyvinvointialue.fi
Kimmo Solehmainen, kehityspäällikkö, Kuopio Health osk: kimmo.solehmainen(at)kuopiohealth.fi
Anna Karjalainen, aluepäällikkö, Kuopio Brain & Mind: anna.karjalainen(at)uef.fi

_
Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskus on uusimpaan leikkaussalitekniikkaan kouluttautuvien ammattilaisten, tutkijoiden ja yritysten kohtaamispaikka Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Artikkeli on julkaistu Kuopio Healthin ja Kuopio Brain & Mindin yhteistyössä 27.4.2023.