TKI-toimijat valokeilassa – Kuopion biolääketieteellisen kuvantamisen yksikkö (Kuopio-BIU)

TKI-toimijat valokeilassa – Kuopion biolääketieteellisen kuvantamisen yksikkö (Kuopio-BIU)

Kuopion biolääketieteellisen kuvantamisen yksikkö (Kuopio-BIU) tarjoaa tutkimuksen ja kuvantamisen open access eli avoimen pääsyn periaatteella toimivia palveluita. Kuopio-BIU:ssa on erinomaiset tilat ja laitekanta pieneläinten, biologisen kudoksen tai muun tutkittavan materiaalin in vivo -kuvaukseen ja ex vivo MRI -mikroskopiaan hyödynnettäväksi perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen eri alueilla. Kuopio-BIU:n vahvuutena ovat kansainvälisen tason pieneläinten magneettikuvaus ja vahva yhdistelmä eri kuvantamismenetelmiä. Itä-Suomen yliopistosta löytyy lisäksi erinomaisia eläinmalleja, sekä bioteknologia- ja kontrastimolekyylisynteesiosaamista.

Biolääketieteellisen kuvantamisen huippuosaamista Itä-Suomen yliopistossa

Kuopio-BIU sijaitsee Itä-Suomen yliopiston A.I.Virtanen-instituutissa ja toimii kansallisena prekliinisenä magneettikuvauskeskuksena osana Biocenter Kuopiota ja Suomen biolääketieteellisen kuvantamisen palvelukeskusta (FiBi) yleiseurooppalaisessa Euro-BioImaging-konsortiossa. Kuopio-BIU toteuttaa palvelututkimusta sekä kouluttaa käyttämään kuvausinfraa itsenäisesti avoimen pääsyn palveluna.

”Kuopio-BIU:n keskeiseen laitekantaan kuuluvat viisi 0,7 T – 11,7 T MRI-skanneria, dDNP-hyperpolarisaattori, microCT ja kaksi PET-järjestelmää, joista toinen mahdollistaa samanaikaisen PET/MRI -pieneläinkuvauksen”, tiivistää Kuopio-BIU:n johtaja, professori Olli Gröhn. ”Toimintamme käynnistyi kansallisella tasolla 2000-luvun alussa ja nykyään siihen osallistuu kaikkiaan 6 tutkimusryhmää Itä-Suomen yliopistosta. Tarjoamme kansainvälisesti mittavan laitekannan, tilat ja osaamisen akateemisen tutkimuksen ja elinkeinoelämän toimijoiden käyttöön. Olemme mielellämme käyttäjien tukena ratkomassa teknisiä ja tutkimukseen toteuttamiseen liittyviä haasteita osana räätälöityä palveluntarjontaamme.”

Kuopio-BIU:n johtaja professori Olli Gröhn esittelemässä yksikön uusinta, erityisesti pieneläinkuvaukseen soveltuvaa, PET/MRI -laitetta.

Osa Kuopion alueen menestystarinaa

Kuopio-BIU:in osaaminen on seurannut ja tukenut Kuopion alueen perus- ja kliinisen tutkimuksen kärkiä jo kahden vuosikymmenen ajan. ”Neurotieteellisen kuvantamisen ohella teemme tiivistä yhteistyötä mm. syöpätutkimuksen ja sydän- ja verisuonitautien tutkimuksen kanssa”, kertoo Gröhn.

Uusin esimerkki monitieteellisestä yhteistyöstä on kolmevuotinen Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittama (1,5 milj. €) tutkimusprojekti. KYSin ja Kuopio-BIU:in yhteistyössä pyritään parantamaan epilepsiapotilaiden ennustetta ja leikkaushoidon tarkkuutta. ”Kuopio-BIU:ssa tutkimme epilepsialeikkauksen yhteydessä poistettavaa kudosta kuvantamisen avulla ja kehitämme yhteistyössä uusia kliiniseen käyttöön soveltuvia menetelmiä. Olemme myös saaneet kaksi Yhdysvaltojen terveysvirasto NIH:in rahoitusta projekteihin, joissa kehitämme uutta toiminnallista ja häiriötöntä aivojen magneettikuvantamismenetelmää. Menetelmä voi avata uusia mahdollisuuksia esimerkiksi selkäydinvaurioiden, hermoston rappeumasairauksien ja kiputilojen tutkimukseen. Päättyneessä EAKR-hankkeessa vahvistettiin biolääketieteellisen in vivo -kuvantamisen valtakunnallista ja alueellista osaamiskeskittymää yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.” Kehittämisprojekteissa karttunut uusi osaaminen palvelee aikanaan mm. diagnostiikkaa ja lääkekehitystä sekä akateemisena yhteistyönä että palvelututkimuksena.

”Kuopion biolääketieteellisen kuvantamisen yksikkö on loistava yhteistyökumppani ja palveluntarjoaja biolääketieteen teollisuuden toimijoille kuten Charles Riverille. Yrityksemme nykyinen kuvantamisosaaminen nojaa vahvasti Kuopio-BIU:n historialliseen kuvantamisperintöön, koulutukseen ja etulinjan kuvantamistutkimukseen, ja joka tunnustetaan maailmanlaajuisesti. Lääkekehityksessä, erityisesti aivosairauksissa, kuvantaminen ja sen eri muodot ovat diagnoosien ja lääkeainevasteiden seurantaan käytettäviä työkaluja ja juuri Kuopio-BIU:n joustava ja yhteistyöhön perustuva toimintamalli antaa lisäarvoa useille vaikeillekin lääkekehitysprojekteille. Lisäksi uusien, edistyneiden kuvantamismenetelmien kehittäjänä Kuopio-BIU on maailmanluokan akateeminen suunnannäyttäjä”, kertoo Antti Nurmi, toimitusjohtaja ja EU liiketoimintajohtaja, Charles River Discovery Research Servicesistä.

”Tarjoamme kauttamme huipputason kansainväliset verkostomme koko ekosysteemin käyttöön niin kuvantamistekniikoiden, koulutuksen, tietopalveluiden kuin biologisen ja biolääketieteellisen kuvantamisenkin alalla. Olkaa yhteydessä!”, vinkkaa Olli Gröhn.

Lisätietoa Kuopion biolääketieteellisen kuvantamisen yksikön palveluista https://sites.uef.fi/kuopiobiu/services/

 

Yhteydenotot:

Olli Gröhn, johtaja, Kuopio Biomedical Imaging Unit, Itä-Suomen yliopisto: olli.grohn(at)uef.fi
Kimmo Solehmainen, kehityspäällikkö, Kuopio Health osk: kimmo.solehmainen(at)kuopiohealth.fi
Anna Karjalainen, aluepäällikkö, Kuopio Brain & Mind: anna.karjalainen(at)uef.fi

_
Kuopio-BIU on keskeinen tutkimusinfran ja -palvelujen tarjoaja sekä kansainvälisesti korkealaatuisen aivoterveyden tutkimuksen mahdollistaja. Kuopio-BIU on osa Itä-Suomen yliopiston Neurotieteiden tutkimusyhteisöä, Kuopio Health ekosysteemiä ja Kansallisen Neurokeskuksen Kuopio Brain & Mind -aluetoimintaa. Artikkeli on julkaistu yhteistyössä 23.2.2023.