UEF aivotutkimusyksikkö vieraili Tukholmassa tutustumassa kliinisen tutkimuksen tekijöihin ja infrastruktuuriin sekä vahvistamassa Pohjoismaista yhteistyötä

UEF aivotutkimusyksikkö vieraili Tukholmassa tutustumassa kliinisen tutkimuksen tekijöihin ja infrastruktuuriin sekä vahvistamassa Pohjoismaista yhteistyötä

Vierailun aikana käytiin lukuisia kiinnostavia keskusteluja ajankohtaisista tutkimusaiheista ja yhteistyöaihioita tulevaisuuden varalle, unohtamatta verkostoitumista käynnissä olevien hankkeiden osalta. Ohjelmaan sisältyi tutustuminen professori, yksikön johtaja Miia Kivipellon tiimiin Karolinska Instituutista ja meille esiteltiin avainhenkilöt sekä keskeisin tutkimusinfrastuktuuri kliinisen tutkimuksen tekemiselle. Vierailu sisälsi myös tutustumisen muistiklinikkaan, joka toimii Karolinskan yliopistollisessa sairaalassa, sekä tapasimme klinikan henkilökuntaa. Muistiklinikan vahvuus oli ehdottomasti upeat laitteet ja tilat, jotka mahdollistavat myös tutkittavien yöpymisen sekä erinomaiset laitteet muun muassa kuvantamiselle. Koko tiimi toivotti meidät tervetulleeksi ja saimme huomata, että henkilöstöresurssit, niin määrältään kuin osaamisprofiileiltaan ovat hyvin samankaltaiset kuin Aivotutkimusyksikössä. Tutkimuskäytännöissä on myös paljon yhteistä, mikä varmasti helpottaa tulevaisuudessa mahdollisten yhteisten projektien toteuttamista. Tukholmassa akateemista tutkimusta ja lääketutkimusta ei tehdä samassa yksikössä, mikä vierailun aikana tunnistettiin yhdeksi Aivotutkimusyksikön keskeiseksi erityispiirteeksi ja vahvuudeksi mm. mahdollisuus monipuoliseen tutkimukseen neurologian eri osa-alueilla mahdollisuus yhdistää akateeminen ja lääketutkimus joustavasti. Tällöin henkilöstön työnkuva on monipuolinen ja resursointi tehokkaampaa. Lisäksi Aivotutkimusyksikössä on mahdollisuus myös muuhun kliiniseen tutkimukseen kuin lääketutkimukseen, joka luo laajasti mahdollisuuksia esimerkiksi yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Matkan ohjelmaan sisältyi myös FINGER Brain Health Institute (FBHI) esittely, joka on vuonna 2019 perustettu itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö.  Säätiö hyödyntää suomalaisen, kansainvälisesti uraauurtavan FINGER (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) tutkimuksen tuloksia ja tuo uuden lähestymistavan sekä dementian ehkäisyyn osana hoitopolkua, että tutkimukseen monitieteisestä näkökulmaa unohtamatta. FINGER tutkimuksessa Itä-Suomen yliopisto on ollut keskeisenä toimijana ja Aivotutkimusyksikkö on tärkeä rooli FINGER -tutkimuksen datan keräämisessä. FBHI:n kautta myös avautuvat laajat kansainväliset yhteistyöverkostot, joihin UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 -hankkeessa tullaan tutustumaan vielä tarkemmin hankkeen edetessä. Eino Solje kutsuttiin osallistumaan vierailun yhteydessä Queen Silvia Nursing Award 2022 -seremoniaan, jossa jaettiin Swedish Care Internationalin ja Forum For Elderly Caren palkinto ikääntyneiden ja dementiaa sairastavien laadukkaamman hoidon edistämisestä. Kuningatar Silvia kunnioitti tilaisuutta myös läsnäolollaan. Kutsutilaisuus ja siellä syntyneet uudet kontaktit voivat luovat tulevaisuudessa uusia yhteiskunnallisen vaikuttamisen väyliä myös alueemme tiedeyhteisölle.

Miten voisimme saada lisää kliinisiä tutkimuksia Pohjoismaihin:

– Pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen eri tutkimuskeskuksien välillä, jotta isompia toimijoita saadaan houkuteltua operoimaan Pohjoismaissa monipaikkatutkimuksena
– Pohjoismaalaisten tutkimusmyönteisyyden ja sitoutuneisuuden korostaminen, sillä osallistujien rekrytointi on keskeisessä roolissa tutkimuksen onnistumiselle
– Henkilöstön riittävä määrä ja muut resurssit on varmistettava tutkimuksen tekemisen onnistumiseksi
– Tutkimushoitajien ja kliinikoiden kouluttaminen sekä osaamisen ylläpito

Kuopiosta aurinkoiseen Tukholmaan 8.-9.5.2023 matkustivat hankeasiantuntija Mari Tikkanen UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 EAKR -hankkeesta, aivotutkimusyksikön johtaja Eino Solje, sekä akateemisten hankkeiden tiimoilta apulaisprofessori Alina Solomon ja projektipäällikkö Annalaura Jokiniemi Itä-Suomen yliopistosta. Yhteistyössä toteutetun bechmarking-vierailun tarkoituksena oli tutustua Karolinska Instituutin ja yliopistollisen sairaalan kliiniseen tutkimukseen liittyviin toimintoihin pohjoismaisen yhteistyön edelleen kehittämiseksi.

Kuva: Annika Benson

_
UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 on Itä-Suomen yliopiston hanke (1.3.2023- 28.5.2025), jota rahoittaa Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Kuopio Brain & Mind alueverkostoon sijoittuva hanke kuuluu Kansallisen neurokeskuksen hankeportfolioon.