Uusia kasvoja Kuopio Brain & Mindiin

Uusia kasvoja Kuopio Brain & Mindiin

Kansallisen Neurokeskuksen Kuopio Brain & Mind -alueverkosto edistää aivoterveyttä monialaisella yhteistyöllä. Toimintaa vauhdittavat nyt uudet moniosaajat.

Kansallinen Neurokeskus perustettiin vuonna 2021 tukemaan terveysalan kasvustrategiaa neurotieteissä. Se toimii kuuden Brain & Mind -alueverkoston kautta ja toimintaa koordinoidaan Itä-Suomen yliopistosta.

Kuopio Brain & Mind -alueverkostossa toimii noin 200 Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen tohtorikoulutettua tutkijaa aivoterveyden, neurologian ja psykiatrian tutkimuksen parissa. Sen tavoitteena on lisätä yhteistyötä yliopisto-, sairaala- ja yritysmaailmojen välillä sekä edistää itäsuomalaisen huipputason neurotieteen menestystä.

Kuopiossa on onnistuneesti integroitu muun muassa neurobiologisten tautimekanismien, datatieteiden, neuroetiikan ja kauppatieteiden tutkimus innovaatioiden syntyä edistäväksi kokonaisuudeksi.

– Kuopio Brain & Mindin toiminta on jo synnyttänyt merkittäviä yhteishankkeita, kuten UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 -hankkeen, jossa luodaan kansallisesti ja kansainvälisesti houkutteleva palvelu- ja toimintamalli aivosairauksien ja aivoterveyden kliinisille tutkimuksille, kertoo yliopiston Neurotieteiden tutkimusyhteisön johtaja, professori Mikko Hiltunen.

Kliinisellä tutkimuksella tarkoitetaan ihmisillä tehtävää lääketieteellistä tutkimusta.

Pohjois-Savon liiton rahoittama hanke edistää yritys- ja tiedelähtöistä innovaatiotoimintaa ja nopeuttaa tutkimustulosten hyödyntämistä sairauksien diagnostiikassa ja hoitokäytännöissä. Hankkeessa kehitetään keinoja, joilla aivokuvantamis-, geeni- ja biomarkkeridataa voidaan paremmin valjastaa tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden työhevosiksi. Yhteistyöhön osallistuu myös potilasjärjestöjä. Näin lisätään potilaiden ja kansalaisten osallisuutta heitä koskevissa tutkimuksissa ja hoitokäytänteissä.

– Osana Kuopio Brain & Mindin kansainvälistä toimintaa olemme mukana järjestämässä tieteellisiä konferensseja alan tutkimuksen näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Esimerkiksi Euroopan neurologian akatemian konferenssi tuo ensi kesänä Helsinkiin tuhansia alan asiantuntijoita ympäri maailmaa, kertoo professori Reetta Kälviäinen.

Uudet moniosaajat rakentavat vuoropuhelua ja verkostoja

Kuopio Brain & Mindin ohjausryhmän puheenjohtaja vaihtui syksyllä. Hiltusen seuraajana tehtävässä aloitti professori Annakaisa Haapasalo.

–  Jatkamme monialaisen yhteistyön kehittämistä. Tavoitteena on mahdollisimman translationaalinen ja potilaslähtöinen toiminta, jossa kytketään tautibiologian perustutkimus ihmissoluperäisine laboratoriomalleineen kliinisiin tutkimuksiin ja huomioidaan myös yhteiskunnalliset aspektit, Haapasalo toteaa.