Esittelyssä apulaisprofessori Tero Montonen

Esittelyssä apulaisprofessori Tero Montonen

Innovaatiojohtamisen apulaisprofessori Tero Montonen työskentelee Itä-Suomen yliopiston Kauppatieteen laitoksella ja johtaa Neuro-impakti ja innovaatio (NOVA) tutkimustiimiä. “Tutkimukseni kohdistuu siihen, miten monitieteistä aivoterveyden tutkimusta ja sen erilaisia tutkimusverkostoja koordinoidaan, organisoidaan ja johdetaan. Olennainen osa tutkimustani on tarkastella myös aivoterveyden tutkimukseen liittyvää innovaatiotoimintaa ja tutkimuksen laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Olen mukana neurotieteiden tutkimusyhteisössä, NEURO RC:ssä, joka on mahdollistanut konkreettisen monitieteisen yhteistyön tutkimusaiheen ympärillä”, kertoo Tero.

“Tiimimme tarkastelee myös aivoterveyden tutkimukseen liittyvää yhteistyötä eri sidosryhmien, kuten yritysten, julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä potilaiden kanssa. Erityisen kiinnostavaa on yhteistyö, johon osallistuu useita eri sidosryhmiä ja tieteenaloja. Tällaisen yhteistyön mahdollisuuksiin kohdistuu nykyään suuret odotukset.” Neuro-impakti ja innovaatio tutkimustiimi tuottaa uutta tietoa kestävän ja vastuullisen yhteistyön prosesseista, käytännöistä ja tuloksista. “Olemme kiinnostuneita siitä, miten eri toimijoiden välistä yhteistyötä organisoidaan ja johdetaan elinikäisen aivoterveyden edistämiseksi”, hän tiivistää.

Tero osallistuu väitöskirjatutkijoiden ohjaajana Neuro-Innovation -ohjelmaan, joka on EU Horizon 2020 MSCA rahoituksen saanut monitieteinen aivoterveyden innovaatioita kehittävä tohtoriohjelma Itä-Suomen yliopistossa. Lisäksi hän johtaa Business Finlandin rahoittamaa HIWE –projektia, jossa tutkitaan kansainvälisten osaajien kokemuksia mm. terveys-, lääke-, ICT- ja teknologiasektoreilla. Hanke toteutetaan yhdessä Turun yliopiston Kauppakorkeakoulun kanssa. “Kansainvälisten osaajien tarve on tunnistettu laajasti yhteiskuntamme eri osa-alueilla, aina tieteellisen tiedon tuottamisesta kansalaisten hyvinvointiin. Keskustelusta puuttuu kuitenkin kokonaisvaltainen ymmärrys siitä, miten kansainväliset osaajat kokevat työntekemisen ja yrittäjyyden Suomessa. On olennaista selvittää, vastaako nykyinen innovaatiopolitiikka ja käytännön toimenpiteet niihin haasteisiin, jotka kansainväliset osaajat kokevat itselleen tärkeiksi”, kertoo Tero HIWE –projektista.

“Kansallinen Neurokeskus on uudenlainen ja tärkeä välittäjäorganisaatio, joka tarjoaa mahdollisuuksia tutkimus- ja sidosryhmäyhteistyölle”, kuvailee Tero.

 

New researchers join the Neuroscience Research Community (UEF 5.12.2022): https://www.uef.fi/en/article/new-researchers-join-the-neuroscience-research-community

Innovaatiojohtaminen (INNO) -tutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/innovaatiojohtaminen-inno/

Neuro-impakti ja innovaatio (NOVA) tutkimustiimi: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/neuro-impakti-ja-innovaatio-nova-tutkimustiimi/

Neuro-innovation –tohtoriohjelma: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/neuro-innovation/

High-skilled internationals: bottom-up insights into policy innovation for work and entrepreneurship in Finland (HIWE) -projekti: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/high-skilled-internationals-bottom-up-insights-into-policy-innovation-for-work-and-entrepreneurship-in-finland-hiwe/

_
Kuopio Brain & Mind on osa Kansallisen Neurokeskuksen tutkijaverkostoa.  Lisätietoa verkostostamme löydät osoitteesta: www.neurocenterfinland.fi