Esittelyssä johtamisen professori Päivi Eriksson

Esittelyssä johtamisen professori Päivi Eriksson

Professori Päivi Eriksson Itä-Suomen yliopiston Kauppatieteiden laitokselta johtaa Neuro-impakti ja innovaatio (NOVA) tutkimustiimiä Innovaatiojohtamisen tutkimusryhmässä ja koordinoi kansainvälistä Neuro-Innovation tohtoriohjelmaa. Lisäksi Päivi Eriksson on mukana monitieteellisessä NEURO RC -tutkimusyhteisössä ja toimii Kansallisen Neurokeskuksen Kuopio Brain & Mind verkoston alueellisen johtoryhmän jäsenenä. “Tutkin ja opetan teemoja, jotka liittyvät organisointiin ja johtamiseen, innovaatioihin ja uudistumiseen sekä tutkimusyhteistyöhön ja kanssatutkimukseen”, hän kertoo.   

Tutkimustiimin tavoitteena on ymmärtää, miten aivoterveyden tutkimusyhteistyöstä syntyy yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja innovaatioita, kuten varhaisia diagnooseja, uusia hoitoja ja käyttäjälähtöisiä palveluita yksilöllistetyn lääketieteen ja hoidon tarpeisiin. Keskeisiä sidosryhmiä ovat sairaalat ja muut terveydenhuollon organisaatiot, potilaat ja potilasjärjestöt sekä tuotekehitystä tekevät yritykset. “Tiimimme tuottaa uutta tietoa kestävän ja vastuullisen yhteistyön prosesseista, käytännöistä ja tuloksista. Olemme kiinnostuneita siitä, miten eri toimijoiden välistä yhteistyötä organisoidaan ja johdetaan elinikäisen aivoterveyden kontekstissa”, Päivi kuvailee.   

“Olen tehnyt pitkään töitä laadullisen, osallistuvan tutkimuksen kanssa ja nyt viime aikoina erityisesti kanssatutkimuksen parissa. Tiimini kanssa olemme mm. tutustuneet kanssatutkimuksen eri muotoihin Kanadassa ja tutkineet siellä kanssatutkimuksen käytäntöjä yhdessä potilaspartnereiden kanssa. Jatkamme tätä työtä uudessa Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa nimeltä KANSSATUTKIMUS, joka alkoi tänä syksynä”, kertoo Päivi.   

Kansallinen Neurokeskus tarjoaa erinomaisen alustan tutkimusyhteistyön tekemiselle ja Kuopio Brain & Mind kokoaa alueelliset yhteistyökumppanit aivoterveyden kysymysten äärelle 

   

Innovaatiojohtamisen tutkimusryhmä  (INNO): https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/innovaatiojohtaminen-inno/    

Neuro-impakti ja innovaatio tutkimustiimi (NOVA): https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/neuro-impakti-ja-innovaatio-tutkimustiimi/    

Neuro-Innovation tohtoriohjelma: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/neuro-innovation/    

Kanssatutkimus kutsuu kumppanuuteen ja ravistelee tutkimuksen perinteitä (UEF artikkeli 19.11.2021): https://www.uef.fi/fi/artikkeli/kanssatutkimus-kutsuu-kumppanuuteen-ja-ravistelee-tutkimuksen-perinteita    

KANSSATUTKIMUS –hanke: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/kanssatutkimus/   

   

_ 
Kuopio Brain & Mind on osa Kansallisen Neurokeskuksen tutkijaverkostoa.  Lisätietoa verkostostamme löydät osoitteesta: www.neurocenterfinland.fi