Esittelyssä kudos- ja solubiologian professori Mikko Hiltunen

Esittelyssä kudos- ja solubiologian professori Mikko Hiltunen

Itä-Suomen yliopiston kudos- ja solubiologian professori Mikko Hiltunen toimii, biolääketieteen yksikössä tapahtuvan opetus- ja tutkimustyön ohella, Kuopio Brain & Mind verkoston alueellisen johtoryhmän puheenjohtajana sekä Kansallisen Neurokeskuksen johtoryhmän varajäsenenä. Lisäksi hän toimii Neurotieteen tutkimusyhteisön (NEURO-RC), Itä-Suomen genomikeskuksen, Genetics and Mechanisms in Translational Medicine (GenomMed) -tohtoriohjelma sekä Alzheimerin taudin molekyyligenetiikka -tutkimusryhmän johtajana. Hän osallistuu myös aktiivisesti Clinical Alzheimer Research – tutkimusryhmän ja Neuro-Innovation-tutkijakoulun toimintaan. 

“Suomalaisilla tutkimusryhmillä on ollut kansainvälisesti merkittävä rooli uusien Alzheimerin taudin syntymekanismien ja tautia paremmin ennakoivien biologisten merkkiaineiden tunnistamisessa, uusien diagnostisten menetelmien kehittämisessä ja Alzheimerin taudin ehkäisytutkimuksissa”, kertoo Mikko (Hiltunen & Pajunen, HS vieraskynä 26.8.2022). Alzheimerin taudin molekyyligenetiikka -tutkimusryhmän keskeiset tavoitteet ovat uusien patogeneesiin liittyvien geneettisten riskitekijöiden identifiointi laajoista potilasaineistoista ja uuden tiedon tuottaminen Alzheimerin taudille altistavien ja suojaavien geenimuutosten mekanismeista. “Tätä kautta on mahdollisuus tarjota uusia ennakoivia biomarkkereita sekä lääkeainekohteita Alzheimerin tautiin”, hän tarkentaa. Tutkimuksesta saadut tulokset voivat johtaa uusien yksilöllistetyn lääketieteen sovellutuksiin sekä tehostaa Alzheimerin taudin etenemisen ennakointia. “Tämä on ensiarvoisen tärkeää, sillä Alzheimerin tautiin sairastuvien henkilöiden entistä aikaisempi tunnistaminen on välttämätöntä tehokkaamman hoitovasteen saavuttamiseksi”, Mikko kertoo.  

Hiltusen johdolla Itä-Suomen yliopisto, Turun PET-keskus ja Helsingin yliopisto toteuttivat vuosina 2018–2020 Kansallisen Neurokeskuksen yhteen kutsumana Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman AlzTrans ”Alzheimerin taudin geneettisten riskitekijöiden translationaalinen pilotointi” –hankkeen. Pilotissa luotu translationaalisen yhteistyön malli eri tutkimusmenetelmien ja -osaamisen yhdistämiseksi on saanut myönteisen vastaanoton kansainvälisissä tutkimusrahoitushauissa. ”Kansallisen Neurokeskuksen tuki meidän toimijoiden välisen yhteistyön vahvistajana sekä yhteistyöhankkeen kehittämisessä on näkynyt kansainvälisen kiinnostuksen heräämisenä. Yhteistyömallia on tarkoitus käyttää pohjana myös Itä-Suomen yliopiston UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 -hankkeessa, jolle olemme hakeneet EAKR-rahoitusta Pohjois-Savon liitosta”, Hiltunen kertoo. 

  

Alzheimerin taudin hoidossa ollaan lähellä läpimurtoa (HS 26.8.2022 Vieraskynä: Mikko Hiltunen, Itä-Suomen yliopisto & Jenni Pajunen, Aivosäätiö): https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008978788.html  

Alzheimerin taudin molekyyligenetiikka -tutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/alzheimerin-taudin-molekyyligenetiikka/ 

Clinical Alzheimer Research -tutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/clinical-alzheimer-research/  

Neurotieteen tutkimusyhteisö (Neuro RC): https://www.uef.fi/fi/tutkimusyhteiso/neurotieteet 

Itä-Suomen Genomikeskus: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/ita-suomen-genomikeskus/  

Genetics and Mechanisms in Translational Medicine (GenomMed) –tohtoriohjelma: https://sites.uef.fi/genommed/  

Clinical Alzheimer Research -tutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/clinical-alzheimer-research/  

Neuro-Innovation -tutkijakoulu: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/neuro-innovation/  

Kansallisen Neurokeskuksen AlzTrans –pilotti: https://neurocenterfinland.fi/alztrans-haastaa-tutkimusryhmat-uudenlaiseen-yhteistyohon/ 

UEF Aivotutkimusyksikkö: https://kuopio.neurocenterfinland.fi/esittelyssa-ita-suomen-yliopiston-aivotutkimusyksikko/  

 _
Kuopio Brain & Mind on osa Kansallisen Neurokeskuksen tutkijaverkostoa.  Lisätietoa verkostostamme löydät osoitteesta: www.neurocenterfinland.fi