Esittelyssä molekyylibiologi Joose Raivo

Esittelyssä molekyylibiologi Joose Raivo

FM, molekyylibiologi Joose Raivo vastaa Sisätautien Geenidiagnostiikkaboratorion päivittäisestä toiminnasta Itä-Suomen yliopiston Lääketieteen laitoksella. Akkreditoitu testauslaboratorio (SFS-EN ISO 15189:2013) kuuluu professori Markku Laakson johtamaan Diabeteksen ja sydänsairauksien tutkimusyksikköön ja on keskeinen osa Itä-Suomen Genomikeskuksen toimintaa.  

“Itä-Suomen Genomikeskus tarjoaa palveluna mm. genotyyppausta, DNA- ja RNA-sekvensointia sekä bioinformatiikkaa. Yhteistyötä tehdään laajalla rintamalla Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollinen sairaalan sekä paikallisten yritysten kanssa”, kuvailee Joose. Itä-Suomen Genomikeskusta johtaa professori Mikko Hiltunen.  

Sisätautien Geenidiagnostiikkalaboratorio tekee geenidiagnostiikkaa tärkeimpiin monogeenisten  sairauksien tunnistamiseksi sekä farmakogenomiikkaa eri lääkehoitojen tehon ja sivuvaikutusten arvioimiseksi. Yhteistyö on ollut tiivistä erityisesti kliinisen patologian kanssa. “Tällä hetkellä käymme aktiivista keskustelua Itä-Suomen yliopiston neurotieteen tutkijoiden kanssa yhteistyön tiivistämisestä osaamiseen ja tutkimusinfraan liittyen”, Joose kertoo. 

“Tehtäviini kuuluu laboratorion toiminnan sekä menetelmien kehittäminen, laadunhallinta, palvelututkimuksen toteuttamiseen osallistuminen, tarjouksien tekeminen, asiakasprojektien hallinta, sekä yhteydenpito asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin”, luettelee omaa lisensiaattitutkimustaan muun työn ohelle suunnitteleva Joose.   

Diabeteksen ja sydänsairauksien tutkimusyksikkö: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/diabeteksen-ja-sydansairauksien-tutkimusyksikko/ ja https://sites.uef.fi/genediagnostics/   

Itä-Suomen Genomikeskus: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/ita-suomen-genomikeskus/