Esittelyssä neurologian erikoislääkäri Sakari Simula

Esittelyssä neurologian erikoislääkäri Sakari Simula

Neurologian erikoislääkäri, LT, dosentti, Sakari Simula työskentelee Mikkelin keskussairaalassa, joka kuuluu Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään (Essote). Hän toimii apulaisylilääkärinä neurolo­gian poliklinikassa vastuualueenaan neuroimmunologia. Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta myönsi Sakarille kliinisen neurologian dosentin arvon 24.11.2021. 

Sydämen autonomisen hermoston säätelyyn kohdistuva väitöskirjatutkimus loi vahvan pohjan nykyisille tutkimusintresseille. “Minua kiinnostaa erityisesti autonomisen hermoston toiminta neuroimmunologisessa rajapinnassa,” kertoo Sakari. “Aihepiiri kiehtoo, koska siinä yhdistyvät useat säätelymekanismit muodostavat elimistön kokonaisvaltaisen homeostaasin. Tutkimusryhmäni kanssa olen kyennyt pureutumaan näihin säätelyjärjestelmiin mm. MS-taudissa.  Oletettavasti myös stressin ja unihäiriöiden negatiiviset terveysvaikutukset voivat selittyä ainakin osittain autonomisen hermoston ja immunologisen järjestelmän epätarkoituksenmukaisilla reaktioilla”, hän tarkentaa.  Sakarin tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteena on lisäksi aivoverenkiertohäiriöt. Hän on ollut mukana Embodetect -tutkimusryhmässä, jossa selvitetään sydänperäisen embolialähteen piirteitä aivoinfarktin taustatekijänä.  

“Tutkimustyön kannalta verkostoituminen on elinehto. Verkoston merkitys korostuu erityisesti keskussairaalatasolta asiaa katsoessa. Kansallisen Neurokeskuksen Kuopio Brain & Mind verkosto tarjoaa siihen inspiroivan alustan,” kuvailee Sakari. Hän kertoo kliinisen työn ja akateemisen tutkimuksen yhdistämisessä olevan omat haasteensa. Samalla hän toteaa optimisesti, kuinka suunnitelmallisuus ja hyvät yhteistyökumppanit ovat keskeisiä ratkaisun avaimia.  

  

Sakari Simula, Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Sakari-Simula   

Embodetect -tutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/en/group/embodetect-study-group/