Esittelyssä professori Anne Koivisto

Esittelyssä professori Anne Koivisto

Professori, neurologian erikoislääkäri Anne Koivisto toimii useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimusryhmissä, asiantuntijaverkostoissa ja luottamustehtävissä, ja hän on tutkimustyössään keskittynyt laajasti muistisairauksiin.

”BEGAD – projektissa kehitetään Alzheimerin taudin varhaisen diagnostiikan menetelmiä, kun taas ALSOVA –projekti on aineistoltaan yksi parhaita seurantatutkimuksia kansainvälisessä mittakaavassa.” Annen johtamassa ALSOVA –projektissa on seurattu Alzheimeria sairastavia henkilöitä ja heidän omaishoitajiaan sairauden alkuvaiheesta lähtien viiden vuoden ajan. Tutkijoiden käytössä on laajojen haastatteluaineistojen lisäksi potilaiden sairauskertomukset sekä rekisteri- ja lääkitystiedot.

Neurologian professuurin lisäksi Anne toimii lääketieteen koulutuksen osa-aikaisena professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on toiminut UEF:n hankevastaavana juuri päättyneessä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa MEDigi –hankkeessa, jonka päätehtävänä oli lääketieteen opetusalojen harmonisointi ja modernisointi. Annen kiinnostus opetukseen ja opetuksen kehittämiseen on tullut selväksi myös lääketieteen opiskelijoille. Hänet on juuri nimetty kunniatehtävään Kuopion lääketieteen opiskelijoiden eli KuoLO:n Vanhimmaksi. Tätä arvonimeä kantaa vuorollaan henkilö, joka edustaa KuoLOn henkeä ja edistää esimerkillään yhdistyksen tarkoituksia.

Anne työhön voi tutustua tarkemmin muun muassa täältä: https://sites.uef.fi/alsova/group-leader/ ja https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34255025/