Esittelyssä tutkijatohtori Paavo Vartiainen

Esittelyssä tutkijatohtori Paavo Vartiainen

Tutkijatohtori Paavo Vartiainen työskentelee Itä-Suomen yliopiston Sovelletun fysiikan laitoksella Biosignaalianalyysin ja lääketieteellisen kuvantamisen (BSAMIG) tutkimusryhmässä, useissa hanketiimeissä.  Tutkimusryhmä ylläpitää HUMEA-laboratoriota, joka koostuu laboratoriotiloista sekä mobiilisti toimivista mittalaitteista ja menetelmistä. “Tutkimus- ja kehitysprojekteissa työni keskittyy ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön liikettä, kuormituksia ja lihastyötä kuvaaviin signaalien mittausmenetelmiin ja analyysiin”, kertoo Paavo. ”Toteutan tutkimuksissa usein mittalaitteiden teknisen valmistelun, mittausdatan käsittelyn ja analyysin. Parasta työssäni on kun data-analyysistä saadaan ulos jotakin merkityksellistä, esimerkiksi osoitetaan apuvälineen vaikutus työergonomiaan tai kun urheilija saa tietoa, jolla hienosäätää harjoitteluaan tai kilpasuoritustaan.”  

HUMEA–laboratorio on avoin laboratorioympäristö, jossa toteutetaan hankkeita yhteistyössä eri tahojen, mm lääketieteen laitoksen biolääketieteen yksikön liikunta- ja urheilulääketieteen tutkijoiden kanssa. Laboratoriokokonaisuuteen kuuluvat liikelaboratorio, fysiologian laboratorio, robottiavusteisen kuntoutuksen ja TMS-navigaation kehitysympäristö sekä ajosimulaatioympäristö. Sovelletun fysiikan mekaniikka- ja elektroniikkaverstaat ovat myös käytettävissä.  

“Tehtäviini kuuluvat kehittämis- ja investointihankkeissa työskentely, labrassa tehtävissä mittauksissa toimiminen sekä väitöskirjatöiden ja muiden opinnäytteiden ohjaaminen sekä tutkimustyötä kuten mm. virtuaaliympäristön aivoverenkiertohäiriön kuntoutuksen käyttötutkimus. Toimin myös Experts in Medical Computing  -täydennyskoulutusohjelmassa hankesuunnittelijana”,  kuvailee Paavo monipuolista työnkuvaansa.   

“Avh-kuntoutujan virtuaaliympäristössä toteutettava kuntoutus sekä robottiavusteiset yläraajan kuntoutusmenetelmät ovat esimerkkejä neuropuolen tutkimustoiminnasta”, kertoo Paavo. Ryhmässä on tutkittu myös tanssin roolia avh-kuntoutuksessa, sekä toteutettu tanssin  animointia ja ”liikkeestä ääneksi” menetelmiä Kuopio Tanssii ja Soi -organisaation kanssa yhteistyössä.   

BSAMIG tutkimusryhmän työ on ollut tärkeä osa kolmen kuopiolaisen yrityksen, Kubios Oy:n, Heart2Save Oy:n ja Adamant Health Oy:n, taustalla.  

  

Biosignaalianalyysin ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusryhmä (BSAMIG): https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/biosignaalianalyysin-ja-laaketieteellisen-kuvantamisen-tutkimusryhma-bsamig/     

HUMEA –laboratorio: https://sites.uef.fi/humea/humea-laboratory/  ja https://visuon.io/@mytech/HUMEA  (virtuaaliesittely)  

Experts in Medical Computing –täydennyskoulutusohjelma: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/experts-in-medical-computing/   

Pop up -liikelaboratorio Kuopio Tanssii ja Soi -tapahtumassa 19.6.2022: https://www.kuopiodancefestival.fi/kuopio-tanssii-ja-soi-liikelaboratorio  

Tutustu myös Heart2Save Oy:n tarinaan: https://neurocenterfinland.fi/heart2save-ideasta-innovaatioksi-on-maraton-eika-sprintti/