Esittelyssä tutkimuspäällikkö Elsa Paronen

Esittelyssä tutkimuspäällikkö Elsa Paronen

FT Elsa Paronen työskentelee Itä-Suomen yliopistolla laitosjohtajana Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella, Vaikuttavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa -tutkimusyhteisön koordinaattorina sekä Vaikuttavuuden talo -yhteistyöverkoston tutkimuspäällikkönä. Hän toimii myös Mieliteko-ohjelmassa Itä-Suomen yliopiston osahankkeen projektipäällikkönä.    

“Olen terveystaloustieteilijä, jonka tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteena ovat sosiaali- ja terveysjohtaminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen oikeudenmukaisuus ja päätöksenteko, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ja vaikuttavuus. Lisäksi olen kiinnostunut edellä mainittujen teemojen tutkimusmenetelmistä ja teoreettisista lähestymistavoista”, Elsa kuvailee. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta johtamiseen ja päätöksentekoon liittyvää tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen ja työhyvinvoinnin edistämisen alueilla. Lisäksi tutkimus tuo uutta tietoa terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan liittyvistä tekijöistä sekä terveyden edistämiseen eri ikäryhmissä. “Vaikuttavuuden tutkimus on pitkittäistutkimusta ja sille on tyypillistä, että toistetaan samoja kysymyksiä prosessin tai intervention edetessä. Näin pystytään tutkimaan aikaansaannosten vaikuttavuutta lähtötilanteeseen verrattuna”, määrittelee Elsa.  

Mieliteko-ohjelmassa pyritään mm. selvittämään toteutettujen interventioiden vaikutuksia mielenterveyteen pitkällä tähtäimellä. ESR -hankkeen osatoteuttajia ovat Kuopion kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. “Tutkimustarpeen taustalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen havainnot. Sairastavuusindeksien perusteella erityisesti mielenterveyden ongelmissa ja päihteiden käytössä on hälyttävän iso ero Pohjois-Savon ja muun maan välillä”, kertoo Elsa.  

Vaikuttavuuden tutkimus on nouseva monitieteellinen tieteenala. “Vuosittain toteutettavat Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät (4-5.10.2022) on keskustelufoorumi hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän vaikuttavuuden tutkijoille ja asiantuntijoille sekä jokaiselle, joka kokee tarvitsevansa uusinta tutkimustietoa vaikuttavuudesta”, vinkkaa Elsa teemasta kiinnostuneille.  

  

Vaikuttavuuden talo: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/vaikuttavuuden-talo/   

Vaikuttavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa -tutkimusyhteisö: https://www.uef.fi/fi/tutkimusyhteiso/vaikuttavuus-sosiaali-ja-terveyspalveluissa   

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 – ESR hanke /Mieliteko-ohjelma:  https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/mieliteko-ohjelma-2021-2030/  

Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät 4-5.10.222: https://sites.uef.fi/vaikuttavuuden-talo/vaikuttavuuden-tutkimuksen-paivat-2022/