Esittelyssä väitöskirjatutkija Kaisa Näkki 

Esittelyssä väitöskirjatutkija Kaisa Näkki 

Kaisa Näkki (asianajaja, varatuomari, OTM) on väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden tohtoriohjelmassa pääaineenaan perhe- ja jäämistöoikeus. Hän kuuluu Frontotemporal Lobar Degeneration and Early Onset Dementia -tutkimusryhmään sekä Neuroetiikka ja oikeudet -tutkimusryhmään. Monitieteellisen, empiirisen väitöskirjan otsikkona on ”Muistisairauksien monet muodot – Tutkimus edunvalvonnan tarpeen arvioinnista”. 

Tutkimusaiheen valinnan taustalla ovat Kaisan kokemukset muistisairaiden henkilöiden prosessiedunvalvojana. Muistisairauksiin liittyvä laaja oirekirjo johtaa usein siihen, että sairastunut tarvitsee edunvalvontaa. “Tutkimukseni tavoitteena on parantaa muistisairaiden yhdenvertaista kohtelua ja oikeusturvaa yhtenäistämällä Digi- ja väestöviraston sekä tuomioistuinten viranomaiskäytäntöjä edunvalvonta-asioissa. Työni tavoitteena on vaikuttaa siihen, että lääkärinlausunnon sisältöä täsmennetään oikeudellisesta näkökulmasta ja oikeudellista arviointia yhtenäistetään”, kertoo Kaisa. 

Lisätietoa Frontotemporal Lobar Degeneration and Early Onset Dementia -tutkimusryhmästä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/frontotemporal-lobar-degeneration-and-early-onset-dementia/

Lisätietoa Neuroetiikka ja oikeudet -tutkimusryhmästä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/neuroetiikka-ja-oikeudet-tutkimusryhma/

UEF Mediatiedote (3.6.2021):
https://www.uef.fi/fi/artikkeli/ita-suomen-yliopistossa-kaynnistyy-tutkimus-muistisairautta-sairastavien-edunvalvontakynnyksen 

(Kuva: Kaisan kotialbumi, kuvaaja Mirja Näkki)