Esittelyssä vieraileva tutkija Pasi Hirvonen

Esittelyssä vieraileva tutkija Pasi Hirvonen

Pasi Hirvonen, YTT (sosiaalipsykologia) on aloittanut vuoden 2022 alussa Työsuojelurahaston rahoittaman kansainvälisen post doc -tutkijavierailun. Pasi työskentelee Bruggessa Belgiassa The Unit of Non-Traditional Diplomacy (UNTRAD) -ohjelmassa, jota koordinoivat United Nations University – Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS) ja Vrije Universiteit Brussel. Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella Pasi toimi tutkijana professori Päivi Erikssonin johtamassa Neuro-impakti ja innovaatio tutkimustiimissä ja  innovaatiojohtamisen tuntiopettajana. Tutkimustiimi on osa Neurotieteiden tutkimusyhteisöä (NEURO RC).  “Tutkimukseni keskittyy organisaatioiden ja johtamisen tutkimukseen, työelämän mikrokulttuureihin, vuorovaikutukseen ja tiimidynamiikan teemoihin”, tiivistää Pasi.  

Työsuojelurahaston rahoittama hanke tuottaa uutta tietoa siitä, miten neurotieteiden tutkijat sekä sidosryhmät ymmärtävät ja jäsentävät kansalaisten ja potilaiden osallisuutta tutkimustyössä.  Menetelminä käytetään keskustelunomaisia tutkimushaastatteluja ja dokumenttiaineistoja. Tulevissa tutkimushankkeissa tullaan hyödyntämään myös naturalistista vuorovaikutustutkimusta. “Kartutamme kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, miten aivoterveyden tutkimuksesta syntyy yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja innovaatioita”, kuvailee Pasi. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on vahvistaa aihepiirin kansainvälistä tutkimusverkostoa.  

Sidosryhmäyhteistyön tutkimuksen lisäksi Pasi kokee erityisesti kansainvälisen verkostoitumisen tärkeäksi tutkimusyhteistöille. “Tutkimusyhteistyöverkostoa rakentaessani syntyy myös uusia yhteistyömahdollisuuksia Kuopio Brain & Mind verkoston ja laajemmin Kansallisen Neurokeskuksen toimijoille”, hän summaa.  

 

Neuro-impakti ja innovaatio tutkimustiimi: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/neuro-impakti-ja-innovaatio-tutkimustiimi/   

United Nations University –CRIS: https://cris.unu.edu/   

UNTRAD: https://www.science-diplomacy.eu/untrad/