Esittelyssä yliopistotutkija Anna Rosenberg

Esittelyssä yliopistotutkija Anna Rosenberg

FT Anna Rosenberg toimii yliopistotutkijana UEF – Nordic-UK Brain Network -tutkimusryhmässä Itä-Suomen yliopistossa. Päätoimenaan hän työskentelee tällä hetkellä erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) Väestönterveysyksikössä. “Työskentelen muistisairauksien ennaltaehkäisyn ja aivoterveyden edistämisen parissa. Tutkimukseni taustalla on FINGER-tutkimus ja fokuksena monitekijäiset ennaltaehkäisevät elintapainterventiot”, tiivistää Anna.  

UEF – Nordic-UK Brain Network on kansainvälinen professori Miia Kivipellon johtama tutkimusryhmä. Tärkeimmät tutkimuskohteet ovat aivojen terveyden edistäminen sekä kognitiivisen heikkenemisen ja muistisairauksien ehkäisy. Ryhmällä on useita projekteja, joihin kuuluvat klinikka- ja väestöpohjaiset kohorttitutkimukset sekä satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset. Ryhmä on aktiivisesti mukana hankkeissa, jotka keskittyvät muistisairauksien biologisiin mekanismeihin ja niiden ennaltaehkäisyyn sekä varhaiseen tunnistamiseen. “Monitieteiseen tutkimusryhmäämme kuuluu tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta apulaisprofessori Alina Solomonin johdolla, THL:lta, Karoliinisesta Instituutista (KI) ja FINGERS Brain Health Institutesta Tukholmasta sekä Imperial Collegesta Lontoosta”, kertoo Anna. “Kansallinen Neurokeskus on tutkimusryhmällemme tuttu yhteistyökumppani mm. e-Fingers Business Finland Co-Creation hankevalmistelujen kautta”, hän jatkaa.  

“Työssäni parasta antia on kansainvälinen yhteistyö globaalisti merkittävien tavoitteiden edistämiseksi”, kertoo Anna. Tutkimusryhmä on parhaillaan mukana THL:n ja KI:n myötä LETHE –tutkimuksessa (Horizon 2020), jossa uusia teknologisia menetelmiä hyödyntäen pyritään ennustamaan muistisairauksien kehittymistä ja ehkäisemään muistitoimintojen heikentymistä. “Uudessa kansainvälisessä pilottitutkimuksessa rekrytoimme ikäihmisiä useassa eri maassa ja testaamme mobiilisovellusta sekä muita digityökaluja FINGER-elintapaohjelman tukena. Uusi teknologia mahdollistaa elintapaohjelman yksilöllisemmän toteutuksen ja vaikutusten tarkemman mittaamisen. Konsortiossa on mukana 15 partneria yhdeksästä eri Euroopan maasta”, Anna kertoo. Konsortiota koordinoi itävaltalainen FH Joanneum University of Applied Sciences.    

UEF – Nordic-UK Brain Network (UEF-NBN): https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/uef-nordic-uk-brain-network-uef-nbn/  ja https://sites.uef.fi/neuro/uef-nordic-uk-brain-network/  

FINGER-tutkimushanke: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/finger-tutkimushanke  

Yksilöllistetty teknologiaa hyödyntävä ennuste- ja interventiomalli muistisairauksien riskin tunnistamiseksi ja ennalta­ehkäisemiseksi (LETHE): https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/yksilollistetty-teknologiaa-hyodyntava-ennuste-ja-interventiomalli-muistisairauksien-riskin-tunnistamiseksi-ja-ennaltaehkaisemiseksi-lethe-