Esittelyssä yliopistotutkija Irina Gureviciene  

Esittelyssä yliopistotutkija Irina Gureviciene  

Yliopistotutkija Irina Gureviciene toimii Muistin neurobiologia -tutkimusryhmässä A. I. Virtanen -instituutissa Itä-Suomen yliopistossa. Ryhmää johtaa professori Heikki Tanila ja se keskittyy Alzheimerin taudin kehityksen varhaisimpiin patofysiologisiin vaiheisiin, joiden kestoksi on arvioitu 20–30 vuotta. ”Käytämme geneettisesti muunneltuja Alzheimerin taudin eläinmalleja ja tavoitteemme on ymmärtää molekyyli- ja solutasolla tapahtuvien vaihteluiden merkitys hermoverkkoihin”, Irina kuvailee. ”Lisäksi pyrimme löytämään tehokkaita toimenpiteitä Alzheimerin taudin etenemisen pysäyttämiseksi. Työskentelen päättäväisesti eteenpäin epileptiformien piikkien eri alatyyppien ja niiden jakautumisen tunnistamisessa APP/PS1-hiirissä. Uskon tällä olevan suuri arvo translationaaliselle tutkimukselle”, Irina jatkaa.    

”Olen aina suhtautunut intohimoisesti neurotieteeseen”, Irina sanoo. Alzheimerin taudin eläinmallien synaptisen plastisuuden lisäksi kuvantaminen (Two-Photon Imaging), in vitro ja in vivo elektrofysiologia ja mikrokirurgia kuuluvat hänen erityisosaamiseensa. ”Tärkein paikallinen yhteistyökumppanini on professori Olli Gröhn ja hänen ryhmänsä Kuopio Biomedical Imaging Unit:ssa. Lisäksi olen tehnyt yhteistyötä Oulun yliopiston Reetta Hinttalan kanssa. Kansainvälisesti olen tehnyt yhteistyötä professori Shalom Michaelin ja professori Sylvia Mangian kanssa, jotka toimivat Minnesotan yliopiston lääketieteen laitoksella”, Irina kuvailee. Ensimmäinen artikkeli rotan infralimbisen aivokuoren orientaation selektiivisestä stimulaatiosta on lähetetty julkaistavaksi.   

”Yhdessä viimeaikaisista tutkimuksistamme (Jin, Gureviciene et al. 2022) tarkoituksena ei ollut vain antaa kliinisiä hoito-ohjeita, vaan myös ohjeistaa tiedeyhteisöä, sekä tulevaisuuden kliinisiä tutkimuksia uneen liittyvästä epileptiformisesta aktiivisuudesta varhaisen vaiheen Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla. Kansallinen Neurokeskus ja Brain & Mind -verkosto vahvistavat yhteisöä tarjoamalla foorumin myös tällaiselle keskustelulle”, Irina sanoo.    

 

Muistin neurobiologia -tutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/en/group/neurobiology-of-memory/ ja https://sites.uef.fi/neurobiology-of-memory-group/     

Kuopio Biomedical Imaging Unit: https://sites.uef.fi/kuopiobiu/    

Preclinical evaluation of drug treatment options for sleep-related epileptiform spiking in Alzheimer’s disease (Jin, Gureviciene et al 2022): https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/trc2.12291 & Mikä lääkkeeksi Alzheimerin tautia sairastavien unenaikaisiin epileptisiin purkauksiin? https://www.duodecimlehti.fi/duo16787   

  

 

Kuopio Brain & Mind on osa Kansallisen Neurokeskuksen tutkijaverkostoa.  Lisätietoa verkostostamme löydät osoitteesta: www.neurocenterfinland.fi