Esittelyssä yliopistotutkija Samu Kainulainen

Esittelyssä yliopistotutkija Samu Kainulainen

FT Samu Kainulainen työskentelee yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopiston Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan Sovelletun fysiikan laitoksella. Hänen tutkimuksensa kohdistuu lääketieteellisen fysiikan, signaalinkäsittelyn ja unilääketieteellisen tutkimuksen alueille. Hän toimii myös SmartSleep Lab -hankkeen projektipäällikkönä.  

Sleep Technology and Analytics Research (STAR) -tutkimusryhmä etsii ratkaisuja uniapnean diagnostisiin puutteisiin. Ratkaisuja etsitään muun muassa tutkimalla tarkemmin uniapnean taudinkuvaa ja hyödyntämällä saatua tietoa tarkempien diagnostisten parametrien kehittämisessä.  Ryhmässä kehitetään myös tekoälyyn ja syväoppimiseen pohjautuvia menetelmiä unipolygrafiarekisteröintien luotettavaan ja kustannustehokkaaseen automaattiseen analysointiin. Tutkimusryhmä myös johtaa Sleep Revolution Horizon 2020 projektia yhdessä Reykjavikin yliopiston tutkijoiden kanssa.  

Samun tutkimusintressit liittyvät erityisesti uniapnean ja muiden unihäiriöiden aiheuttamiin fysiologisiin muutoksiin ja niiden vaikutusten analysointiin signaalianalytiikan menetelmin. Samun tutkimus keskittyy tällä hetkellä unihäiriöiden ja sydän- ja verisuonisairauksien yhteyteen, pääosin EKG ja PPG-analyytikan ympärille. “Signaalianalytiikan avulla voimme tarkentaa arviota uniapneapotilaan fysiologisesta kuormituksesta hengityskatkoksien aikana, hoitamattoman uniapnean aiheuttamasta rytmihäiriöriskistä ja yöllisen kokonaiskuormituksen merkityksestä potilaan vireystilalle ja terveydelle”, Samu kertoo.   

Itä-Suomen yliopiston SmartSleep Lab –hankkeessa (EAKR) tavoitteena on perustaa kansalliset ja kansainväliset laatu- ja turvallisuusvaatimukset täyttävä tutkimus-, kehitys ja innovaatioympäristö (SmartSleeb Lab), joka soveltuu unen, vireystilan ja fysiologisten signaalien mittaamiseen standardoiduissa olosuhteissa. “SmartSleep Lab tulee olemaan ainoa avoimen tieteen periaatteisiin perustuva kliinisen potilastyön ulkopuolinen unen, vireystilan ja fysiologisten signaalien mittaamiseen erikoistunut yksikkö Suomessa. Se tulee tarjoamaan monitieteellisen testausalustan erityisesti unen tutkimukseen, mutta linkittyy vahvasti myös aivoterveyden tutkimuksen tarpeisiin”, kuvailee Samu. Laboratoriotilat ovat nyt rakennusvaiheessa, testaus ja käyttöönotto ajoittuvat syksylle 2022.   

 

Sleep Technology and Analytics Research (STAR) -tutkimusryhmä: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/sleep-technology-and-analytics-research-star-group/ ja https://sites.uef.fi/star/  

Automaattisista analysointimenetelmistä apua uniapnean diagnostiikkaan ja taudinkuvan määrittämiseen: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/automaattisista-analysointimenetelmista-apua-uniapnean-diagnostiikkaan-ja-taudinkuvan-maarittamiseen  

Sleep Revolution Horizon 2020 –hanke: https://sleeprevolution.eu/en/home/ 

SmartSleep Lab -hanke: https://sites.uef.fi/star/smartsleeplab/ ja  https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/alykkaiden-laakinnallisten-laitteiden-ohjelmistojen-ja-palveluiden-tki-ja-opetusymparisto-smartsleep-lab-%e2%80%93-avoimella-uni-ja-terveysdatalla-kohti-nopeaa-alueellista-kasvua-kehityshanke/